Xóa font xanh

đầu tiên các bạn mở phần mềm Photoshop, sau đó vào phần xóa font …..

lấy ở google