Xóa font ảnh nhiều chi tiết

bài này hướng dẫn xóa font các ảnh có nội dung chính và viền có sự tách biệt không rõ ràng

lấy ở google