Ghép 2 hình đơn giản

ghép 2 hình đơn giản với nhau. các bạn cần chú ý………….