ghép 2 hình chi tiết phức tạp

để ghép 2 hình có chi tiết phức tạp, trước tiên bạn cần abc……….