cắt ảnh Ngọc trinh

Đầu tiên mở phần mềm Photoshop

sau đó làm các thao tác abc – xyz

tài liệu lấy ở google