Xóa menu – Delete Menus

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > Giao diện (Appearance) > Menus > tab ‘Sửa Menu’ (Edit Menu)

Để xóa danh mục Menu hoặc Xóa hoàn toàn 1 Menu bạn làm như sau:

  • Xóa Danh Mục Menu – Để xóa danh mục, đầu tiên bạn ấn vào nút Bulk Select, sau đó tích chọn những danh mục Menu mà bạn muốn xóa. Tiếp theo bạn click vào Remove Select Items thì các danh mục bạn chọn sẽ được xóa khỏi Menu. Nếu bạn muốn thêm lại danh mục hãy sang phần Thêm liên kết để thêm lại danh mục.
  • Xóa Menu – Để xóa hoàn toàn 1 Menu, phần Chọn Menu để sửa bận cần chọn đúng Menu mình muốn xóa, sau đó ấn chọn. Tiếp theo ấn vào nút Xóa Menu và ấn xác nhận. Menu đó sẽ được xóa bỏ. Chú ý thao tác này không thể hoàn tác lại mà chỉ có thể tạo mới 1 Menu khác.
Xóa Menu

Sau khi hoàn tất việc xóa bạn ấn vào nút Lưu Menu để lưu lại các thay đổi.