Tùy chỉnh vùng đệm giữa nội dung và phần khung (Container) – Content Padding

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > Giao diện (Appearance) > Tùy biến (Customize) >Bố cục (Layout) > Container.

Bằng cách nhập số vào ô giá trị với đơn vị là pixel, bạn sẽ kiểm soát độ rộng vùng đệm giữa mép của vùng chứa nội dung và nội dung bên trong nó. Gồm 4 vùng đệm lượt từ trái sang phải: Trên (Top) – Phải (Right) – Dưới (Botton) – Trái (Left).

Bạn có thể liên kết giá trị độ rộng giữa các vùng đệm bằng cách:

  • Chọn hình mắt xích liên kết: giá trị độ rộng cả bốn vùng đều giống nhau.
  • Chọn hình mắt xích liên kết đứt gãy: giá trị độ rộng của các vùng đệm độc lập với nhau.

Ngoài ra, bạn nên chú ý tùy chỉnh cho cả giao diện điện thoại cho phù hợp bằng cách nhấn vào hình điện thoại.

Giá trị độ rộng mà bạn tùy chỉnh là phần màu xanh trên hình.