Cài đặt trang chủ (Homepage Settings)

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > Giao diện (Appearance) > Tùy biến (Customize) > Cài đặt trang chủ (Homepage Settings).

Theo mặc định, trang web của bạn được thiết lập để hiển thị các bài đăng mới nhất trên trang chủ của bạn. Trong menu Cài đặt Trang chủ, bạn có thể thay đổi những gì khách truy cập nhìn thấy khi họ truy cập trang web của bạn lần đầu tiên.

-> Nếu bạn không có bất kỳ trang nào đã xuất bản, bạn sẽ không có tùy chọn “Cài đặt trang chủ”.

Bạn có thể đặt trang web của mình ở chế độ riêng tư và vẫn xuất bản trang của mình mà không phải lo lắng rằng mọi người sẽ nhìn thấy trang web của bạn và trang bạn vừa xuất bản.

 • Bố cục trang chủ
  • Bài viết mới nhất – Một phong cách blog cổ điển, nơi các bài đăng hiển thị theo thứ tự thời gian đảo ngược (mới nhất đến cũ nhất).
  • Trang tĩnh – Trang cố định hoặc trang tĩnh. Nhiều chủ đề sử dụng tùy chọn này để hiển thị nội dung nổi bật. Bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn này nếu bạn không muốn có một trang blog.
   • Trang chủ – Hiển thị trang chính mà bạn sử dụng làm trang chủ cho trang web của mình
   • Trang tập hợp bài viết – Trang hiển thị tổng hợp các chủ đề, bài viết trên trang web của bạn

Chọn ‘Đăng‘ (Publish) để lưu thông tin đã thay đổi