Điều chỉnh độ rộng vùng đệm tại phần chân trang – Footer Widget & Footer Padding

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > Giao diện (Appearance) > Tùy biến (Customize) >Bố cục (Layout) > Footer.

Có hai khu vực cho phép bạn tùy chỉnh độ rộng vùng đệm như sau:

  • Padding phần widget chân trang (Footer Widget Area Padding): Vùng đệm xung quanh Footer Widgets.

Lưu ý: Mục này có thể được điều chỉnh riêng cho máy tính để bàn và thiết bị di động bằng cách sử dụng các nút chuyển đổi.

  • Padding chân trang (Footer Padding): Vùng đệm xung quanh Footer Bar – khu vực dưới cùng, chứa thông tin bản quyền.
Footer Widget & Footer Padding