Nhãn menu di động – Mobile Menu Label

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > Giao diện (Appearance) > Tùy biến (Customize) >Bố cục (Layout) > Menu chính (Primary Navigation).

Trên thiết bị di động, menu điều hướng của bạn thu gọn thành menu di động với biểu tượng 3 gạch () và văn bản “Menu”.

Văn bản này có thể được điều chỉnh, bỏ trống để loại bỏ văn bản hoặc thay thế bằng văn bản khác.