Tạo trang – Add Pages

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > Trang (Page) > Thêm trang mới (Add New).

Cách tạo trang mới

  1. Tại trang quản trị, bạn ấn vào Trang và chọn Thêm trang mới
Màn hình tạo trang

2. Nhập tiêu đề trang

màn hình tạo nội dung trang

3. Nhập nội dung trang trong khung soạn thảo

ở khung cài đặt phía bên phải, bạn có thể chỉnh sửa các thuộc tính cho trang

Tạo trang mới

Ở bài này sẽ chỉ cho bạn đường dẫn để tạo trang mới và giới thiệu tổng quan về màn hình làm việc, các công cụ làm việc. để xem chi tiết cách tạo 1 trang và cách sử dụng các công cụ, các khối bạn hãy 

>>Click vào đây<<