Tạo chuyên mục bài viết – Add Post Category

Đường dẫn đến tính năng: Trang quản trị WordPress > Bài viết (Posts) > Chuyên mục (Category)

Chuyên mục (categorytrong WordPress được sử dụng để phân loại các mục, nội dung giống nhau vào một nhóm, là một cách tuyệt vời để sắp xếp, phân loại bài viết. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách tạo chuyên mục trong WordPress.

Để truy cập mục Category và tạo chuyên mục trong WordPress, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

 1. Trong WordPress, click chọn Bài viết >Chuyên mục.
 2. Điền đầy đủ các thông tin các khung trên trang Chuyên mục:
  • Tên – Nhập một tên cho chuyên mục.
  • Đường dẫn – Chọn 1 từ để mô tả bài đăng của bạn. Nó được chỉ định trong thẻ URL.
  • Thư mục cha – Bằng cách chọn chuyên mục gốc từ menu thả xuống, bạn có thể thiết lập chuyên mục cụ thể dưới dạng chuyên mục phụ hoặc giữ nguyên giá trị mặc định là None.
  • Mô tả – Thêm mô tả ngắn về chuyên mục của bạn, có thể thêm hoặc không.
 3. Sau khi điền đầy đủ các thông tin trên trang Chuyên mục, bạn click chọn nút Thêm chuyên mục để tạo chuyên mục trong WordPress.
 4. Sau khi click chọn nút Thêm chuyên mục, chuyên mục mới được tạo sẽ hiển thị ở khung bên phải.