Cài đặt nội dung & hiển thị bài học LearnDash Lesson Display & Content Settings

Nội dung bài học và cài đặt hiển thị cung cấp một cách để bạn sử dụng nội dung bổ sung trên bài học của mình, cũng như làm cho nó tương tác hơn một chút. Bạn có thể bao gồm tài liệu bài học bổ sung, thêm một số logic hữu ích để phát lại video của bạn, cho phép người dùng tải lên bài tập và bao gồm bộ hẹn giờ làm bài học.

Locating Lesson Display & Content Settings – Vị trí cài đặt nội dung & hiển thị bài học #

Đường dẫn đến tính năng Trang quản trị WordPress > LearnDash LMS > Lessons

Bấm vào bài bạn muốn chỉnh sửa

Nhấp vào tab Cài đặt (Settings) ở đầu trang

Tìm phần có tiêu đề “Display and Content Options”

Lesson Materials – Tài liệu bài học #

Tài liệu bài giảng là tài liệu bổ trợ cần thiết cho bài học. Thông thường nhất là bao gồm các tệp PDF hoặc các tệp có thể tải xuống khác trong khu vực này, nhưng bạn có thể bao gồm bất kỳ thứ gì bạn muốn (PDF, hình ảnh, tệp âm thanh có thể tải xuống, liên kết đến các trang web khác, v.v.).

Bên cạnh Tài liệu bài học (Lesson Materials), hãy bật cài đặt này

Thêm tài liệu của bạn vào hộp (HTML được hỗ trợ)

Tài liệu bài học được hiển thị cho người dùng của bạn trong một tab riêng biệt, cùng với nội dung bài học chính của bạn.

Lưu ý: Giữa tiến trình video, tải lên bài tập và hẹn giờ làm bài học, chỉ có thể bật một trong ba chế độ này cùng một lúc. Bật một trong các tùy chọn này sẽ làm cho hai tùy chọn còn lại không thể truy cập được.

Video Progression – Tiến trình video #

Tiến trình của video là một cách yêu cầu người dùng xem toàn bộ video trước khi họ có thể hoàn thành bài học

Assignment Uploads – Tải lên bài tập #

Lưu ý: Không thể bật tải lên bài tập nếu tiến trình video hoặc bộ đếm thời gian làm bài học được bật.

Để cho phép người dùng tải bài tập lên bài học, hãy bật tùy chọn Tải bài tập lên. Bạn sẽ được cung cấp một số tùy chọn bổ sung:

File extensions – Phần mở rộng tệp
#

Bạn có thể chỉ định chính xác loại tệp nào có thể được tải lên.

 • Nhập từng loại tệp được phép vào hộp ( không có phần đầu .)
 • Tách nhiều loại tệp bằng dấu phẩy
 • Để trống để cho phép  tải lên bất kỳ loại tệp nào

Ví dụ: nhập thông tin sau để chỉ cho phép các tệp Microsoft Word, Excel & PowerPoint:

 • doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx

File size limit – Giới hạn kích thước tệp #

Bạn có thể chỉ định kích thước tệp tối đa được phép tải lên.

 • Nhập một số, theo sau là M (cho megabyte)

Ví dụ: để giới hạn tải lên ở 5 megabyte, hãy nhập 5M.

Lưu ý : Máy chủ của bạn cũng đặt giới hạn kích thước tệp tối đa. Giới hạn dưới sẽ luôn được sử dụng. Nếu bạn gặp sự cố khi nhận tải lên bài tập, bạn có thể liên hệ với máy chủ của mình và yêu cầu họ tăng kích thước tệp tải lên tối đa của bạn.

Points – Điểm #

Nếu bạn muốn thưởng điểm cho người dùng khi họ gửi bài tập:

Bên cạnh mục Điểm, bật cài đặt

Nhập số điểm sẽ được thưởng cho một bài tập đã nộp

Grading Type – Cách chấm điểm #

Có hai tùy chọn về cách phân loại bài tập:

 • Tự động phê duyệt (mặc định)
  Không cần chấm điểm hoặc phê duyệt. Bài tập sẽ được tự động phê duyệt và điểm đầy đủ sẽ được thưởng.
 • Phê duyệt thủ công Quản
  trị viên hoặc trưởng nhóm phải phê duyệt nhiệm vụ. Bài học không thể được hoàn thành cho đến khi bài tập được phê duyệt.

Nếu bạn chọn phê duyệt thủ công một nhiệm vụ , bạn có các tùy chọn bổ sung:

Giới hạn số lượng bài tập đã tải lên #

Nhập một số vào hộp để chỉ định số lượng tệp tối đa mà người dùng có thể tải lên cho bài tập này.

 • Để trống không giới hạn (mặc định)

Cho phép xóa tệp #

Bật tùy chọn này để cho phép người dùng xóa các tệp đã tải lên của họ. Điều này chỉ có thể thực hiện cho đến khi nhiệm vụ được phê duyệt.

Forced Lesson Timer – Hẹn giờ học bắt buộc #

Việc bật bộ hẹn giờ làm bài bắt buộc sẽ yêu cầu người dùng dành một khoảng thời gian nhất định trên trang bài học trước khi họ có thể đánh dấu là hoàn thành. Bài học không thể được hoàn thành cho đến khi thời gian quy định đã trôi qua.

Bên cạnh mục Forced Lesson Timer, bật cài đặt

Nhập thời gian theo định dạng sau: HH:MM:SS(Giờ:phút:giây)

Đồng hồ đếm ngược sẽ xuất hiện bên dưới nút “Đánh dấu hoàn thành” (“Mark Complete”).