Không thể đồng bộ hóa các định dạng tệp trong ứng dụng Máy tính để bàn

Một số tệp hoặc thư mục không thể đồng bộ hóa trong ứng dụng Bitrix24 máy tính để bàn . Dưới đây là danh sách các định dạng tệp mà bạn có thể thêm vào Bitrix24 Drive của mình thông qua trình duyệt nhưng chúng sẽ không được đồng bộ hóa với máy tính cục bộ của bạn (và ngược lại):

  • .pl
  • .lnk
  • .ini
  • .tmp

Các tệp hoặc thư mục chứa ký hiệu /\: *? "'| {}%; & amp; ~ # & lt; & gt; trong tên của chúng cũng sẽ không được đồng bộ hóa.