Tích hợp “Quảng cáo khách hàng tiềm năng” (Lead Ads) trên Facebook

Table of Contents

Bạn có thể sử dụng các form biểu mẫu web CRM của mình trong Quảng cáo khách hàng tiềm năng trên Facebook. Khi khách hàng điền vào biểu mẫu trên Facebook, thông tin sẽ tự động được gửi đến Bitrix24 CRM và khách hàng tiềm năng mới sẽ được tạo.

Cách hoạt động #

Mở phần Trung tâm liên hệ > nhấp vào Quảng cáo khách hàng tiềm năng trên Facebook > chọn một form biểu mẫu CRM mà bạn muốn sử dụng hoặc tạo một biểu mẫu mới.

 leadads1.png

Nhấp vào Kết nối và đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn.

Khi kết nối trang Facebook của bạn với Bitrix24 lần đầu tiên, bạn cần cấp quyền cho Bitrix24 để quản lý các trang của bạn.

leadads2.png

Đọc thêm thông tin về cách kết nối Facebook với Bitrix24 trong bài viết Tính năng bán hàng trên Facebook và Instagram .

Chỉ định tên biểu mẫu Facebook và chọn một trang Facebook mà biểu mẫu sẽ được sử dụng.

Sau đó, nhấp vào Liên kết tới Facebook.

leadads3.png

Hoàn tất! Thêm form biểu mẫu vào quảng cáo Facebook của bạn và nhận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn trong Bitrix24.

Bạn có thể hủy liên kết trang Facebook của mình trong cùng một cửa sổ.

 leadads4.png

Để xem danh sách đã kết nối các form biểu mẫu Bitrix24 CRM, nhấp vào Công cụ xuất bản> Thư viện biểu mẫu.

 leadads5.png

Bạn cũng có thể tích hợp Facebook Lead Ads với Bitrix24 bằng cách nhấp vào CRM> CRM biểu mẫu > chọn một form biểu mẫu > nhấp vào Quảng cáo trên Facebook.

 leadads6.png