Kết nối tài khoản Instagram Doanh Nghiệp

Kết nối trang Facebook của bạn với Bitrix24 Open Channels và xử lý các nhận xét trên Instagram trong tài khoản Bitrix24.

Dưới đây là một số tính năng bạn nhận được khi kết nối Tài khoản Instagram Business của mình với Bitrix24:

 • Bạn nhận được các nhận xét trên Instagram và xử lý chúng trong Bitrix24 theo thời gian thực.
 • Các câu hỏi được phân phối tự động theo chế độ phân phối đã chọn.
 • Xử lý nhận xét trên Instagram trong Bitrix24 Messenger.
 • Khách hàng được tự động thêm vào CRM.

Facebook đã thay đổi thuật toán tích hợp Instagram. Tất cả các tài khoản Instagram được kết nối trước đó sẽ sớm bị ngắt kết nối. Bạn sẽ cần kết nối lại tài khoản Instagram của mình bằng cách sử dụng trình kết nối Tài khoản Instagram Business.

Tóm lại, để kết nối tài khoản Instagram của bạn với Bitrix24, bạn cần có trang Facebook và tài khoản Instagram Business .

Cách tạo Trang Facebook #

Trước hết, bạn cần tạo Trang Facebook.

 instagram3.png

Bạn có thể tạo Trang Facebook trong hồ sơ Facebook của mình.

 instagram4.png

Tìm hiểu cách tạo Trang Facebook trong Trung tâm trợ giúp Facebook .

Cách kết nối tài khoản Instagram với trang Facebook của bạn #

Trước khi kết nối tài khoản Instagram với trang Facebook, hãy đảm bảo rằng tài khoản Instagram là <mạnh> cá nhân . Nếu bạn không chắc về loại tài khoản Instagram của mình, hãy đọc bài viết này – Cách chuyển tài khoản Instagram cá nhân sang tài khoản Instagram Doanh nghiệp . </mạnh>

Mở trang Facebook của bạn. Nhấp vào Cài đặt> Instagram .

instagram5.png

Nhấp vào nút Kết nối tài khoản .

instagram6.jpg

Sau khi đăng nhập vào tài khoản của bạn, tài khoản Instagram cá nhân sẽ được tự động chuyển đổi thành tài khoản Instagram Business. Thêm thông tin về doanh nghiệp của bạn.

instagram7.jpg

Tài khoản Instagram của bạn đã được kết nối thành công với trang Facebook.

 instagram8.jpg

Quan trọng! Chỉ có thể liên kết một Tài khoản Doanh nghiệp Instagram với một Trang Facebook. Để kết nối Tài khoản Doanh nghiệp Instagram này với Trang Facebook khác, trước tiên bạn cần ngắt kết nối Tài khoản khỏi Trang Facebook hiện tại.

Cách kết nối Tài khoản Doanh nghiệp Instagram với Bitrix24 #

Giờ đây, bạn có thể kết nối tài khoản Instagram Business với Bitrix24.

 1. Bạn cần đăng nhập với tư cách là quản trị viên Trang Facebook.
 2. Mở Phần Trung tâm liên hệ & gt; nhấp vào Instagram Business & gt; chọn một kênh đang mở & gt; thêm người dùng vào hàng đợi & gt; nhấp vào Kết nối .
 3. Nhấp vào Đăng nhập .
 4. Chọn Trang Facebook mà bạn đã kết nối với Tài khoản Doanh nghiệp Instagram của mình và nhấp vào Kết nối .
 5. Tài khoản Instagram Business của bạn được kết nối với Bitrix24.

Cách hoạt động #

Khách hàng nhận xét bài đăng của bạn trên Instagram.

 instagram11.png

Người dùng từ hàng đợi nhận được thông báo này và liên lạc với khách hàng trong Bitrix24 Messenger. Lịch sử tin nhắn được lưu vào Bitrix24 CRM. Ngoài ra, nếu đó là khách hàng mới, khách hàng
tiềm năng mới sẽ tự động được tạo.

 instagram12.png

<… Quan trọng!

 • Nhận xét cho các bài đăng trên Instagram do những người khác nhau tạo được hiển thị dưới dạng các cuộc trò chuyện Kênh mở giữa người với người và tự động được thêm vào CRM.
 • Bitrix24 thu thập các nhận xét trên Instagram theo thời gian thực .
 • Bạn sẽ đăng nhập với tư cách quản trị viên Trang Facebook trong 60 ngày. Nếu bạn không thay đổi cấu hình kết nối, các cuộc trò chuyện sẽ hoạt động bình thường. Nhưng nếu bạn muốn thay đổi cấu hình kết nối sau 60 ngày, bạn cần đăng nhập lại với tư cách quản trị viên Trang Facebook.
 • Chỉ những nhận xét mới được thu thập. Những cái cũ không được thêm vào Bitrix24 CRM.
 • Bạn chỉ có thể gửi không quá 60 câu trả lời mỗi giờ cho các nhận xét trên Instagram.
 • Instagram có giới hạn 300 ký hiệu cho mỗi nhận xét, có nghĩa là khi nhận xét của bạn được gửi qua trò chuyện Bitrix24 vượt quá 300 ký hiệu – chúng tôi sẽ cắt nhận xét của bạn thành nhiều phần. Ví dụ: nếu nhận xét của bạn có 350 ký hiệu, thì nhận xét đó sẽ bị cắt làm hai.
 • Câu trả lời của bạn có thể có không quá bốn thẻ bắt đầu bằng # (#). Những nhận xét có số lượng thẻ bắt đầu bằng # lớn hơn sẽ không xuất hiện trên Instagram.
 • Bạn chỉ có thể gửi một liên kết trong câu trả lời của mình.
 • Câu trả lời của bạn không được viết hoa toàn bộ.
 • Bạn có thể đề cập đến người dùng Instagram khi trả lời nhận xét của họ.
 • Tin nhắn được gửi qua Instagram Direct không được Bitrix24 xử lý do các hạn chế của API Instagram.
 • Bạn có thể xóa bất kỳ tin nhắn nào trong kênh mở này.