Kênh tương tác mở (Open Channels): Đánh giá chất lượng kênh

Trong Bitrix24, bạn có thể định cấu hình đánh giá chất lượng cho từng kênh tương tác mở.

Lưu ý: Tính năng này chỉ dành cho doanh nghiệp đăng ký Bitrix24 Start +, CRM +, gói Standard hoặc Professional.

Khách hàng và cả người giám sát có thể đánh giá hiệu suất của một nhân viên trực kênh.

Được đánh giá xếp hạng bởi khách hàng #

Kích hoạt tùy chọn Yêu cầu khách hàng đánh giá hiệu suất của nhân viên trực chat  khi định cấu hình kênh tương tác mở (Trung tâm liên hệ> chọn mạng xã hội/messenger > chọn kênh tương tác mở > nhấp vào Định cấu hình> Đánh giá chất lượng).

qualityassessment1.png

Có hai loại yêu cầu xếp hạng:

  1. Loại yêu cầu xếp hạng Graphic được sử dụng trong Trò chuyện trực tiếp và Bitrix24.Network.
  2. Loại yêu cầu xếp hạng văn bản được sử dụng trong các kênh giao tiếp khác.

Sau khi khách hàng xếp hạng một cuộc trò chuyện với nhân viên của bạn, nhân viên này sẽ nhận được thông báo tương ứng:

Nếu không muốn nhận những thông báo như vậy, bạn có thể tắt chúng trong cài đặt Thông báo ( Định cấu hình thông báo> Chế độ nâng cao> Mở kênh> Thông báo xếp hạng của khách hàng).

qualityassessment7.png

Bạn có thể xem xếp hạng của khách hàng trong phần Trung tâm liên hệ phần > Danh sách trò chuyện.

qualityassessment2.png

Được đánh giá xếp hạng bởi người giám sát #

Người giám sát cũng có thể xếp hạng các cuộc trò chuyện. Bạn có thể xem xếp hạng này trong phần Trung tâm liên hệ> Danh sách trò chuyện.

 qualityassessment3.png

Người giám sát có thể xếp hạng các cuộc hội thoại theo ba cách:

  1. Ngay trong phần Danh sách trò chuyện.
  2. Trong lịch sử tin nhắn.
  3. Trong cửa sổ trò chuyện.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.