Kênh tương tác mở: Cập nhật tháng 3

Kênh tương tác Mở trong Bitrix24 đã được cập nhật.

Facebook, WhatsApp #

Bắt đầu từ ngày 4 tháng 3, chính sách nền tảng Facebook Messenger mới được áp dụng. Tóm lại, một nhân viên có 24 giờ để trả lời khách hàng và sẽ không thể gửi tin nhắn cho khách hàng sau 24 giờ hết hạn. Chỉ khách hàng mới có thể gửi tin nhắn đến công ty đối với những cuộc trò chuyện quá 24 giờ này.

Để tuân thủ chính sách mới, chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi đối với kênh tương tác mở WhatsApp và Facebook Messages.

Đọc thêm trong bài viết – Cập nhật Chính sách nền tảng Facebook Messenger.

Mới! Hiển thị “đang nhập” trực tuyến #

Để cải thiện thời gian phản hồi của nhân viên và khiến khách hàng hài lòng bằng phản hồi ngay lập tức của bạn. Nhân viên hỗ trợ có thể thấy văn bản mà khách hàng đang nhập, điều này giúp giảm đáng kể thời gian cần thiết để đưa ra câu trả lời.

Bạn cần truy cập phần Cài đặt kênh tương tác Mở  > Tác vụ tự động > bật tùy chọn Nhập trực tiếp.

openmarch1.jpg

Mới! Tiêu đề trò chuyện #

Bạn có thể đặt tiêu đề trò chuyện tùy chỉnh cho Trò chuyện trực tuyến. Tiêu đề này sẽ được hiển thị cho khách hàng của bạn. Nếu tiêu đề trò chuyện không được chỉ định, khách hàng sẽ thấy tên của kênhtương tác đang mở làm tiêu đề trò chuyện.

Bạn có thể bật tùy chọn này khi định cấu hình Trò chuyện trực tiếp > nhấp vào nút Thông báo tùy chỉnh > Tiêu đề trò chuyện.

openmarch2.jpg

Tự động gửi tin nhắn chào mừng #

Trước đây, tin nhắn chào mừng không được gửi nếu khách hàng gửi một tin nhắn trong thời gian ngoài giờ.

Bây giờ, tin nhắn chào mừng vẫn sẽ được gửi dưới dạng phản hồi tự động cho tin nhắn ban đầu.

Bạn có thể bật tùy chọn này khi định cấu hình Cài đặt kênh tương tác Mở: nhấp vào Tác vụ tự động > bật tùy chọn Gửi phản hồi tự động cho tin nhắn đầu tiên của khách hàng.

 openmarch3.jpg

Xử lý câu hỏi ngoài giờ #

Giờ đây, tình trạng sẵn sàng của nhân viên đã có thể được kiểm tra dựa trên cài đặt kênh tương tác mở và theo gian làm việc được theo dõi của từng nhân viên ở tính năng “Work time tracking”.

Hệ thống kiểm tra xem có nhân viên nào rảnh không và nếu không, sẽ gửi phản hồi tự động đến khách hàng.

Bạn có thể bật tùy chọn này khi định cấu hình cài đặt kênh tương tác Mở: nhấp vào Thời gian làm việc Xử lý câu hỏi ngoài giờ – Văn bản trả lời tự động .

 openmarch4.jpg

Đọc thêm trong bài viết – Kênh tương tác mở: Kiểm tra xem nhân viên có trực tuyến không.

Thông tin nhân viên #

Bạn có thể thay thế thông tin về nhân viên (tên, chức vụ, ảnh) với dữ liệu giả để khách hàng không thể nhìn thấy dữ liệu thực.

Giờ đây, thông tin nhân viên được hiển thị chính xác khi một câu hỏi được chuyển tiếp đến một nhân viên khác trong hàng đợi hoặc đến một kênh tương tác mở khác.

Bạn có thể định cấu hình tùy chọn này khi định cấu hình cài đặt kênh tương tác Mở: nhấp vào Hàng đợi Thông tin đại lý > chọn Sử dụng mục Kênh Tương Tác Mở.

openmarch5.jpg

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.