Facebook: kết nối tin nhắn

Bạn có thể kết nối Facebook với kênh tương tác mở tại Bitrix24 và trả lời tin nhắn Facebook trong Bitrix24 Messenger.

Bước 1 #

Trong Phần Trung tâm liên hệ, nhấp vào Facebook.

 facebook1.png

Bước 2 #

Chọn kênh tương tác đang mở mà bạn muốn kết nối Facebook với và nhấp vào Kết nối.

facebook2.png

Bước 3 #

Đăng nhập vào tài khoản Facebook.

facebook3.png

Chỉ quản trị viên trang Facebook mới có thể kết nối trang Facebook này với Bitrix24. Nếu bạn không có trang Facebook, hãy nhấp vào Tạo.

Nếu trang Facebook không được hiển thị trong danh sách các trang khả dụng khi kết nối nó với Bitrix24, bạn phải định cấu hình quyền truy cập vào trang này theo cách thủ công. Đọc thêm trong bài viết – Khắc phục sự cố kết nối Instagram và Facebook với Bitrix24.

Bước 4 #

Chọn một trang Facebook để kết nối với Bitrix24 và nhấp vào Kết nối.

facebook4.png

Hoàn tất! Facebook được kết nối.

Cách hoạt động #

Khách hàng của bạn nhấp vào Gửi tin nhắn trên trang Facebook của bạn.

facebook5.png

Khách hàng này gửi cho bạn một tin nhắn qua Facebook Messenger.

 facebook6.png

Lưu ý: Bạn sẽ chỉ nhận được tin nhắn Facebook trong Bitrix24 Messenger, chứ không nhận được bài đăng trên Facebook hoặc comments.

Bạn sẽ nhận được tin nhắn này trong Bitrix24 Messenger và trả lời khách hàng của bạn ngay tại Bitrix24 messenger.

 facebook7.png

Trường hợp nếu hệ thống so sánh và thấy khách hàng này chưa có dữ liệu nào trong cơ sở dữ liệu CRM của bạn, một khách hàng tiềm năng mới sẽ được tạo (tự động hoặc thủ công, tùy thuộc vào tùy chọn bạn đã bật trong kênh tương tác Mở ở mục cài đặt).

Lưu ý các chi tiết quan trọng:

  • Khi quản trị viên Bitrix24 kết nối trang Facebook, trang mà quản trị viên hiện đang đăng nhập sẽ được kết nối.
  • Khi bạn ngắt kết nối với người dùng Facebook được kết nối trong cài đặt kênh tương tác Mở, trang Facebook cũng sẽ bị ngắt kết nối.
  • Khi người dùng Facebook được kết nối mất quyền quản trị của mình, trang Facebook này sẽ tự động bị ngắt kết nối.
  • Bạn chỉ có thể kết nối Trang Facebook (không phải nhóm!).
  • Bất kỳ quản trị viên Bitrix24 nào cũng có thể kết nối/ngắt kết nối các trang Facebook nếu họ có quyền truy cập vào cài đặt Kênh tương tác Mở.
  • Bạn không thể kết nối cùng một trang Facebook với các kênh tương tác đang mở trong nhiều Bitrix24. Chỉ mã được kết nối cuối cùng mới hoạt động.
  • Nếu tin nhắn của bạn có nhiều hơn 640 ký tự, nó sẽ bị chia nhỏ.
  • Bạn không thể chỉnh sửa/xóa tin nhắn trong kênh tương tác đang mở này.

Bài viết được đề xuất

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.