Câu trả lời soạn trước

Câu trả lời soạn trước là những câu trả lời được xác định trước cho các câu hỏi phổ biến, cho phép bạn chèn nội dung được định dạng trước vào tin nhắn của mình.

Mỗi lần bán hàng người quản lý lãng phí rất nhiều thời gian để trả lời một số câu hỏi thường gặp. Để tiết kiệm thời gian cho nhân viên của bạn, Bitrix24 Bitrix24 Messenger có một công cụ tích hợp sẵn – Câu trả lời soạn trước.

Công cụ này cho phép bạn:

  • Lưu các tin nhắn đã gửi dưới dạng câu trả lời soạn trước;
  • Thêm câu trả lời soạn trước mới trong khi giao tiếp với khách hàng.

Lưu ý: tùy chọn câu trả lời soạn trước chỉ có sẵn cho khách hàng đăng ký gói Professional.

Có thể sử dụng câu trả lời soạn trước cho bất kỳ kênh tương tác mở nào. Chỉ cần mở bất kỳ cuộc trò chuyện trên kênh tương tác đang mở nào và nhấp vào nút tương ứng:

cannedresponses1.png

Nhấp vào nút bên cạnh thư đã được gửi > nhấp vào Lưu dưới dạng câu trả lời
soạn trước
.

cannedresponses2.png

Nếu bạn muốn thêm câu trả lời soạn trước mới từ đầu, hãy nhấp vào biểu tượng câu trả lời soạn trước > nhấp vào nút và thêm câu trả lời soạn trước mới.

 cannedresponses3.png

Câu trả lời soạn trước được chia thành nhiều phần. Khi thêm câu trả lời soạn trước mới, bạn có thể chọn một phần mà nó sẽ được lưu vào.

 cannedresponses4.png

Để tạo các phần mới, hãy nhấp vào nút bánh răng cưa.

cannedresponses5.png

Tất cả các câu trả lời soạn trước đều dựa trên Danh sách. Bạn có thể tìm thấy câu trả lời soạn trước trong phần Nhân viên Danh sách > Kênh tương tác mở.

cannedresponses6.png

Tại đây bạn có thể thêm các phần mới hoặc câu trả lời soạn trước. Nhấp vào nút Thêm > chọn tùy chọn cần thiết.

cannedresponses7.png

Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào nút Tác vụ để định cấu hình cài đặt danh sách, tùy chỉnh trường, hiển thị/ẩn phần hoặc xuất danh sách sang Microsoft Excel.

cannedresponses8.png

Đọc thêm về cách làm việc với danh sách trong bài viết – Tổng quan về quản lý hồ sơ: Danh sách.

Nếu sử dụng nhiều kênh tương tác mở, bạn có thể tạo danh sách câu trả lời soạn trước duy nhất cho từng kênh. Chỉ cần chọn một danh sách thích hợp trong phần Tác vụ tự động khi định cấu hình kênh tương tác mở.

 cannedresponses9.png

Đọc thêm về cách định cấu hình kênh tương tác mở trong bài viết – cài đặt kênh tương tác mở.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.