Cấu hình các tính năng bổ sung trong Apple Business Chat

Trước khi kết nối Apple Business Chat và gửi yêu cầu xác minh tới Apple, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên thử nghiệm tất cả các tình huống sử dụng có thể có.

Để làm được điều này, bạn có thể cài đặt kết nối một kết nối thử nghiệm đặc biệt trong trình Trò chuyện Doanh nghiệp của Apple. Kết nối thử nghiệm không yêu cầu xác minh và bắt đầu hoạt động ngay lập tức, nhưng không giống như kết nối thương mại, chỉ Apple ID đã được chỉ định làm người thử nghiệm mới có thể truy cập kênh này.

Lưu ý quan trọng: Các tính năng phong phú của Apple Business Chat bao gồm khả năng hiển thị các liên kết phong phú. Đảm bảo rằng các liên kết phong phú được bật trong Bitrix24 của bạn và được hiển thị chính xác trên các thiết bị của Apple.

Đối với Bitrix24 Cloud

Đi tới phần Cài đặt > bật tùy chọn Bật liên kết đa phương tiện > nhấp vào Lưu.

abcadd1.jpg

Đối với Bitrix24 On-Premise

Đi tới phần Bảng điều khiển > nhấp vào Cài đặt > Cài đặt hệ thống > Cài đặt mô-đun > Mô-đun chính > Cài đặt > trong phần Liên kết đa phương tiện, hãy bật tùy chọn Bật liên kết đa phương tiện > nhấp vào Áp dụng.

en_main.jpg

Các liên kết đa dạng thức (rich link) được tạo bằng cách sử dụng các thẻ meta đặc biệt của trang web của bạn trong Định dạng biểu đồ mở (open graph).

Nếu bạn gửi một liên kết trang web đến một cuộc trò chuyện và nó không có thẻ meta Biểu đồ mở (Open Graph), nó sẽ không được hiển thị dưới dạng một liên kết đa dạng thức (rich link). Việc hiển thị liên kết đa dạng thức là bắt buộc để xác minh thành công và kết nối tài khoản Apple Business Chat với Bitrix24.

Cài Đặt một kết nối kiểm tra #

Để đặt kết nối kiểm tra, hãy chọn Kiểm tra nội bộ tài khoản dưới dạng Loại tài khoản trò chuyện doanh nghiệp (Business Chat Account).

 abc1.jpg

Đọc thêm trong bài viết – Connect Apple Business Chat.

Tiếp theo, bạn cần chỉ định ID Apple Tester của mình. Nhấp vào nút Thêm ID Apple. Lưu ý rằng chỉ những người dùng này mới có thể gửi tin nhắn qua ứng dụng Tin nhắn đến tài khoản thử nghiệm Trò chuyện doanh nghiệp của bạn trên Apple.

 abc2.jpg

Đừng quên nhấp vào nút Gửi để xem trước. Tài khoản thử nghiệm của bạn cần có trạng thái Trực tuyến.

 abc3.jpg

Có thể mất một chút thời gian để thiết lập kết nối thử nghiệm, ngay cả khi tài khoản thử nghiệm của bạn đã có trạng thái “Trực tuyến”. Để kiểm tra xem mọi thứ có ổn không, bạn có thể nhấp vào liên kết Trò chuyện Trực tiếp trong cài đặt Trò chuyện Doanh nghiệp của Apple trên thiết bị Apple của bạn. Tiếp theo, hãy thử gửi một tin nhắn thử nghiệm qua ứng dụng Tin nhắn. Nếu nó được gửi thành công thì mọi thứ đều ổn.

Các tính năng đa dạng thức (Rich features) #

Để kết nối thành công Apple Business Chat với Bitrix24 của bạn, bạn cần cho chuyên gia Apple xem tất cả các khả năng xử lý trò chuyện (Các tính năng đa dạng thức):

  • Liên kết đa dạng thức (rich link)
  • Công cụ chọn danh sách – danh sách lựa chọn
  • Công cụ chọn thời gian – lựa chọn thời gian

Đó là điều kiện bắt buộc để xác minh Apple Business Chat thành công.

Trong bài viết này, bạn chỉ có thể tìm thấy các ví dụ để tham khảo. Biểu mẫu form CRM có khả năng xử lý trò chuyện để xác minh tài khoản Apple Business Chat của bạn cần phải chứa dữ liệu gần với doanh nghiệp của bạn.

1. Liên kết đa dạng thức (Rich links) #

Không cần phải định cấu hình thêm các Liên kết đa dạng thức. Bất kỳ liên kết bên ngoài nào được gửi trong Bitrix24 Messenger đều được hiển thị dưới dạng “Liên kết đa dạng thức” trong ứng dụng Tin nhắn và ngược lại.

 abc.jpg

Lưu ý quan trọng: Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên tắt phản hồi tự động với cảnh báo về việc thu thập dữ liệu cá nhân cho đến khi tài khoản Apple Business Chat của bạn được nhân viên Apple xác minh. Đó là liên kết cục bộ và nó không được hiển thị dưới dạng liên kết “đa dạng thức”. Để làm điều đó, hãy chuyển đến cài đặt kênh tương tác đang mở > Thỏa thuận > tắt tùy chọn Gửi cảnh báo về việc thu thập dữ liệu cá nhân.

 warning1.jpg

Sau khi tài khoản của bạn được xác minh, bạn có thể bật lại tùy chọn này.

2. Bộ chọn danh sách #

Để gửi danh sách đến ứng dụng Tin nhắn, bạn cần tạo một biểu mẫu form CRM trong đó sẽ chỉ có một trường: một danh sách đơn giản hoặc một danh sách nhiều lựa chọn (với dấu kiểm), hoặc danh sách các sản phẩm. Chỉ loại danh sách này trong biểu mẫu form CRM mới được hiển thị dưới dạng danh sách gốc trong ứng dụng Tin nhắn. Nếu có một trường khác hoặc nhiều trường, một liên kết bên ngoài tới biểu mẫu form CRM sẽ được hiển thị trong ứng dụng Tin nhắn và tài khoản Apple Business Chat của bạn sẽ không được xác minh.

Một nhân viên gửi danh sách bằng cách nhấp vào nút Bắt đầu bán hàng trong cuộc trò chuyện.

Đọc thêm trong bài viết – Bán hàng trung tâm: trang thông tin.

abc5.pg

Biểu mẫu form chỉ được gửi tới khách hàng từ phần Biểu mẫu form CRM.

abc6.jpg

Cách tạo và định cấu hình danh sách

Đối với danh sách đơn giản

Ví dụ: tạo trường tùy chỉnh mới trong form biểu mẫu Khách hàng tiềm năng. Nhấp vào nút Thêm trường > chọn Danh sách làm loại trường tùy chỉnh.

 abc7.jpg

Thêm các mục danh sách và nhấp vào Lưu.

abc8.jpg

Thêm form biểu mẫu CRM mới và chỉ thêm một trường vào biểu mẫu CRM.

 abc9.jpg

Đừng quên lưu form biểu mẫu CRM và để bật biểu mẫu này trong danh sách biểu mẫu CRM.

abc10.jpg

Tiếp theo, đi tới phần Trung tâm bán hàng > nhấp vào Đặt dịch vụ qua trò chuyện > Tạo trang > chọn biểu mẫu CRM đã tạo.

abc11.jpg

Chỉnh sửa trang, chọn biểu mẫu CRM cần thiết và nhấp vào Lưu.

 abc12.jpg

Nếu mọi thứ đều ổn, biểu mẫu sẽ được gửi đến ứng dụng Tin nhắn dưới dạng danh sách gốc, không phải dưới dạng liên kết.

iphone2.jpg
iphone3.jpg

 

Bạn có thể tạo nhiều biểu mẫu danh sách lựa chọn theo cùng một cách.

Đối với danh sách sản phẩm

Thêm biểu mẫu CRM mới và thêm trường Danh sách sản phẩm vào form biểu mẫu CRM.

abc14.jpg

Nhấp vào nút bánh răng cưa bên cạnh trường đã thêm.

 abc15.jpg

Bạn có thể thêm sản phẩm từ danh mục hoặc thêm chúng theo cách thủ công.

abc16.jpg

Đừng quên lưu biểu mẫu CRM và bật biểu mẫu này trong danh sách biểu mẫu CRM.

 abc17.jpg

Tiếp theo, chuyển đến phần Trung tâm bán hàng > nhấp vào Đặt dịch vụ qua trò chuyện > Tạo trang > chọn biểu mẫu CRM đã tạo.

abc18.jpg

Chỉnh sửa trang, chọn biểu mẫu CRM cần thiết và nhấp vào Lưu.

 abc19.jpg

Nếu mọi thứ đều ổn, biểu mẫu sẽ được gửi đến ứng dụng Tin nhắn dưới dạng danh sách gốc, không phải dưới dạng liên kết.

iphone4.jpg
iphone5.jpg

 

3. Công cụ chọn thời gian #

Công cụ chọn thời gian cũng là một biểu mẫu CRM với chỉ một trường được thêm vào – Đặt tài nguyên. Ngoài ra, trường này phải được định cấu hình để các giá trị mặc định của tài nguyên đã đặt trước được xác định trước và chỉ một nhân viên chịu trách nhiệm được chọn.

Một nhân viên gửi bộ chọn thời gian bằng cách nhấp vào nút Bắt đầu bán hàng trong cuộc trò chuyện.

Đọc thêm trong bài viết – Trung tâm bán hàng: trang thông tin.

abc5.jpg

Biểu mẫu chỉ được gửi tới khách hàng từ phần Biểu mẫu CRM.

abc22.jpg

Cách tạo và định cấu hình biểu mẫu bộ chọn thời gian

Ví dụ: tạo trường tùy chỉnh mới trong biểu mẫu Khách hàng tiềm năng. Nhấp vào nút Thêm trường > chọn Đặt tài nguyên làm loại trường tùy chỉnh.

 abc23.jpg

Hoàn thành trường biểu mẫu tùy chỉnh mới, nhưng bỏ qua Chỉ Ngày và các tùy chọn Thêm dịch vụ và thời lượng khác đã bị tắt.

 abc24.jpg

Thêm một biểu mẫu CRM mới và chỉ thêm một trường vào biểu mẫu CRM. Tiếp theo, nhấp vào nút bánh răng cưa bên cạnh trường đã thêm.

 abc25.jpg

Trong cài đặt trường, hãy nhớ chọn chỉ một nhân viên chịu trách nhiệm về biểu mẫu này, tùy chọn Thời lượng phải bị tắt.

 abc26.jpg

Đừng quên lưu biểu mẫu CRM và để bật nó trong danh sách các biểu mẫu CRM.

 abc27.jpg

Tiếp theo, chuyển đến phần Trung tâm bán hàng > nhấp vào Đặt dịch vụ qua trò chuyện > Tạo trang > chọn biểu mẫu CRM đã tạo.

abc28.jpg

Chỉnh sửa trang, chọn biểu mẫu CRM cần thiết và nhấp vào Lưu.

 abc29.jpg

Nếu mọi thứ đều ổn, biểu mẫu sẽ được gửi đến ứng dụng Tin nhắn dưới dạng danh sách gốc, không phải dưới dạng liên kết.

iphone6.jpg
iphone7.jpg

 

Sau khi tạo biểu mẫu CRM và thử nghiệm các tác vụ của nó trong tài khoản thử nghiệm, bạn có thể định cấu hình cài đặt của tài khoản thương mại của Apple Business Chat account.

Đề xuất trò chuyện #

Tùy chọn này không bắt buộc. Để bật tính năng này, bạn cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Apple Business Chat trong quá trình xác minh tài khoản Apple Business Chat hoặc bất kỳ lúc nào sau đó.

Khi khách hàng nhấn vào một trong các số điện thoại của công ty bạn trên thiết bị Apple của họ, một cửa sổ mới được mở ra, gợi ý cho anh ấy/cô ấy hai tùy chọn: gọi đến số này hoặc liên hệ với bạn qua Trò chuyện Doanh nghiệp của Apple.

chat_suggest.png

Đọc thêm về Đề xuất trò chuyện trong bài viết hỗ trợ của Apple.

Nếu bạn cần bất kỳ trợ giúp nào trong việc kết nối Apple Business Chat hoặc triển khai các tình huống công việc của mình, bạn có thể liên hệ với Đối tác Bitrix24.

Bài viết được đề xuất: