Trung tâm bán hàng: nhận thanh toán

Bạn có thể tạo một đơn đặt hàng mới mà khách hàng có thể thanh toán ngay trong cuộc trò chuyện.

Cách hoạt động #

Đừng quên cấu hình trung tâm bán hàng trước. Đọc thêm trong bài viết – Trung tâm bán hàng: cách bắt đầu .

Ví dụ: bạn đang bán nhạc cụ và bạn nhận được thông báo rằng khách hàng muốn mua một cây đàn guitar acoustic.

Recevepayments1.png

Nhấp vào nút Bán hàng hỗ trợ trò chuyện trong cửa sổ trò chuyện >  Nhận thanh toán .

Recevepayments2.png

Nếu bạn muốn khách hàng của mình có thể thanh toán đơn đặt hàng ngay trong cửa sổ trò chuyện, hãy kết nối hệ thống thanh toán. Đọc thêm trong bài viết – Trung tâm bán hàng: kết nối hệ thống thanh toán .

Trước hết, hãy chỉ rõ sản phẩm và dịch vụ. Bạn có thể chọn chúng từ danh sách hoặc tạo một cái mới một cách nhanh chóng.

Recevepayments3.png

Bạn có thể thêm/chỉnh sửa giá, số lượng và đơn vị đo lường của sản phẩm.

Recevepayments4.png

Bạn cũng có thể giảm giá. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ giảm giá 100% đối với trường hợp mềm.

Recevepayments5.png

Đã xong! Chỉ cần nhấp vào Gửi để gửi trang này cho khách hàng. Khách hàng sẽ cần chọn một phương thức thanh toán tối ưu và nhấp vào “Thanh toán”.

Recevepayments6.png

Làm việc với các đơn đặt hàng #

Bitrix24 tự động tạo một đơn đặt hàng được liên kết với khách hàng hiện tại. Bạn có thể xem danh sách đơn đặt hàng bằng cách nhấp vào nút Đơn hàng .

Recevepayments7.png

Tại đây, bạn có thể xem danh sách các đơn đặt hàng của khách hàng.

Recevepayments8.png

Nhấp vào đơn đặt hàng để biết thêm thông tin về đơn đặt hàng.

Recevepayments9.png

Bạn có thể thêm thông tin bổ sung về đơn đặt hàng bằng cách nhấp vào nút Thay đổi trong phần Thuộc tính đơn hàng .

Recevepayments10.png

Bitrix24 sẽ tự động lưu các sản phẩm được tạo cho đơn đặt hàng. Bạn sẽ có thể chọn chúng từ danh sách sản phẩm sau đó.

Recevepayments11.png

Liên kết giữa đơn đặt hàng và giao dịch #

Đơn đặt hàng được tạo trong Trung tâm bán hàng được tự động liên kết với một thỏa thuận. Bạn có thể thấy liên kết này trong phần Đơn hàng của thỏa thuận.

Recevepayments12.png

Nó cũng được hiển thị trong lịch sử giao dịch.

Recevepayments13.png

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.