Kết nối hệ thống thanh toán trong Trung tâm bán hàng

Bạn cần kết nối hệ thống thanh toán và khách hàng của bạn sẽ có thể thanh toán đơn đặt hàng của họ ngay trong cửa sổ trò chuyện.

Đọc thêm trong article – Trung tâm bán hàng: nhận thanh toán .

Kết nối hệ thống thanh toán #

Trong Bitrix24, bạn có thể sử dụng hệ thống thanh toán tích hợp sẵn hoặc cài đặt một trong các ứng dụng tích hợp.

Hiện tại, các ứng dụng tích hợp hệ thống thanh toán sau có sẵn: PayPal , Stripe , Worldpay Skrill vv.

pay1.jpg

Dễ nhất cách cài đặt ứng dụng tích hợp hệ thống thanh toán là đi tới phần Trung tâm bán hàng Hệ thống thanh toán .

Payment2.jpg

Trong cửa sổ đã mở, bạn sẽ tìm thấy tất cả các ứng dụng tích hợp có sẵn. Nếu bạn cần một hệ thống thanh toán khác, hãy nhấp vào nút Hệ thống thanh toán khác .

 Payment3.jpg

Nếu bạn chưa tìm thấy hệ thống thanh toán mình muốn, bạn có thể nhấp vào nút Đề xuất . Chúng tôi sẵn sàng đón nhận các đề xuất của bạn!

pay4.jpg

Kết nối PayPal (tích hợp sẵn) #

Nhấp vào Trung tâm bán hàng> Hệ thống thanh toán .

salespaypal1.jpg

Chọn tùy chọn Thanh toán qua PayPal .

salespaypal2.jpg

Điền vào tất cả các trường bắt buộc. Chọn Loại thanh toán theo tài khoản PayPal của bạn. Sau đó nhấp vào Định cấu hình .

 salescenterpaypal2.jpg

Hoàn thành biểu mẫu đã mở.

Đảm bảo chọn UTF-8 dưới dạng mã hóa.

Định cấu hình thông số kết nối PayPal .

 salescenterpaypal3.jpg

Điền vào Tên người dùng Mật khẩu và Mật khẩu cho chữ ký sử dụng thông tin đăng nhập bạn có khi kích hoạt tài khoản PayPal của mình.

Chỉ định url thông báo . Theo mặc định, đó là https://your_Bitrix24_address/bitrix/tools/sale_ps_result.php

Trong Trường Doanh nghiệp , chỉ định địa chỉ email của tài khoản PayPal của bạn.

Trong trường Danh tính , hãy chỉ định ID mà bạn nhận được từ PayPal cho Chuyển dữ liệu thanh toán .

Chỉ định địa chỉ trang web mà khách hàng của bạn sẽ đến sau khi thanh toán đơn đặt hàng trong trường url trả hàng .

Sau đó, định cấu hình phần Thanh toán .

salescenterpaypal4.jpg

Trong Đường dẫn đến hình ảnh src cho nút , bạn có thể chỉ định đường dẫn đến hình ảnh cho nút hiển thị trên trang đặt hàng. Ngoài ra, bạn có thể chỉ định tên các trường tùy chọn.

Xong! PayPal được kết nối thành công và khách hàng của bạn có thể thanh toán đơn đặt hàng của họ qua PayPal!

Bài viết được đề xuất:

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.