Xóa tiện ích khỏi trang web

Bạn có thể xóa tiện ích của trang web bất kỳ lúc nào nếu bạn không muốn hoặc không cần.

widget1.jpg

Xóa tiện ích trang web khỏi trang web được tạo trong Bitrix24 #

Nhấp vào Trang web > chọn một trang web > nhấp vào Tác vụ > Định cấu hình trang web.

widget2.jpg

Nhấp vào mũi tên nhỏ bên cạnh phần Tiện ích trang web > chọn Không có. Đừng quên lưu các thay đổi.

widget3.jpg

Tiếp theo, bạn cần hủy xuất bản trang web và xuất bản lại để áp dụng các thay đổi. Nhấp vào Tác vụ > Hủy xuất bản .

widget4.jpg

Sau đó nhấp vào Tác vụ > Xuất bản.

widget5.jpg

Các tiện ích trang web đã bị xóa khỏi trang web của bạn.

widget6.jpg

Xóa tiện ích trang web khỏi trang web được tạo trong CMS khác #

Nếu bạn sử dụng CMS khác, bạn cần yêu cầu quản trị viên hoặc nhà phát triển trang web xóa đoạn mã đã nhúng trước đó để xóa tiện ích trang web. Bạn có thể xem đoạn mã này trong CRM > Tiện ích Trang web. Tiếp theo, chọn tiện ích cần thiết > nhấp vào nút Nhúng mã để tìm hiểu đoạn mã nào cần được xóa. Bạn có thể tìm thấy nó trước thẻ </body> trên trang web của mình.

widget7.jpg

Tắt tiện ích trang web #

Tùy chọn này phù hợp cho cả hai trường hợp: khi trang web được tạo bằng Bitrix24 hoặc CMS khác. Việc vô hiệu hóa tiện ích của trang web sẽ xóa nó trên tất cả các trang web mà nó đã được kết nối. Bật lại nó sẽ kết nối lại nó với tất cả các trang web.

Đi tới phần CRM Tiện ích Trang web > chọn tiện ích trang web bạn muốn tắt > nhấp vào Tắt.

widget8.jpg

Bạn có thể xem ai đã kích hoạt, hủy kích hoạt hoặc chỉnh sửa tiện ích của trang web.

widget9.jpg

Cách xóa tiện ích trang web trong CRM #

Hành động này sẽ xóa hoàn toàn tiện ích trang web. Chúng tôi khuyên bạn không nên xóa tiện ích vì chúng chứa thông tin về những khách hàng đã đồng ý cung cấp dữ liệu cá nhân của họ.

Đi tới phần CRM > Tiện ích Trang web > chọn tiện ích bạn muốn xóa > nhấp vào nút Xóa tiện ích con. Bạn chỉ có thể xóa những widget đã được tạo bởi người dùng.

widget10.jpg

Tìm hiểu thêm về cách tạo và định cấu hình tiện ích trong bài viết – Tiện ích trang web: trò chuyện, form biểu mẫu và gọi lại

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.