Tên miền riêng: Câu hỏi thường gặp

Nếu bạn gặp lỗi “Kết nối của bạn không an toàn” #

Bạn có thể gặp lỗi Kết nối của bạn không an toàn trong một số trình duyệt. Điều đó có nghĩa là trang web của bạn chưa có chứng chỉ SSL.

Chứng chỉ SSL được cấp và gia hạn tự động khi kết nối tên miền website của riêng bạn với Trang Bitrix24, nhưng có thể mất một khoảng thời gian để làm điều đó. Theo quy định, phải mất từ ​​30 phút đến 3 giờ sau khi kết nối tên miền của bạn và phụ thuộc vào khối lượng công việc của tổ chức phát hành chứng chỉ Let’s Encrypt . Sau khi chứng chỉ sẵn sàng, nó sẽ được kết nối với trang web của bạn và cảnh báo này sẽ không xuất hiện.

Nếu bạn gặp lỗi “Tên miền này đã tồn tại” #

Bạn có thể nhận được thông báo lỗi này nếu bạn đang cố gắng sử dụng tên miền đã được sử dụng trong Bitrix24.Sites.

Ngoài ra, bạn có thể nhận được thông báo lỗi này khi cố sử dụng từ bitrix trong tên miền của riêng bạn. Chỉ cần không sử dụng từ này và thông báo lỗi này sẽ biến mất.

Nếu bạn nhận được lỗi “Tên miền này đã tồn tại, nhưng nó đã được gán cho một trang web hiện có trong Thùng rác” #

Bạn có thể nhận được thông báo lỗi này nếu bạn đang cố sử dụng tên miền đã được gán cho trang web nằm trong Thùng rác.

Khi bạn xóa trang web, nó sẽ được chuyển đến Thùng rác trước. Tuy nhiên, tên miền được gán cho trang web này không tự động bị bỏ trống. Bạn cần khôi phục trang web đã xóa > thay đổi tên miền của nó trong cài đặt trang web và lưu các thay đổi. Giờ đây, bạn có thể gán tên miền này cho một trang web mới mà không gặp phải lỗi này.

Sử dụng CloudFlare DNS proxy #

Trang web Bitrix24 và Cửa hàng trực tuyến không hỗ trợ các miền sử dụng CloudFlare ủy quyền DNS.

Bạn cần tắt ủy quyền DNS trong tài khoản CloudFlare của mình. Biểu tượng màu xám trong cột Trạng thái với dấu hiệu Chỉ DNS có nghĩa là proxy DNS đã bị tắt. Cái màu cam có ký hiệu Proxied có nghĩa là nó đã được bật.

 cloudflare.jpg

” cảnh báo trang web lừa đảo “ #

Nếu bạn gặp lỗi này khi truy cập trang web của bạn hoặc không thể truy cập tài khoản Bitrix24 của bạn, hãy đọc bài viết này – lỗi “cảnh báo trang web lừa đảo” .

Lỗi “DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN” #

Có thể có một số lý do dẫn đến lỗi DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN :

  • Lỗi trong bản ghi nguồn của tên miền. Kiểm tra bản ghi A- và CNAME- được chỉ định khi kết nối miền của bạn trong Bitrix24. Sau đó, kiểm tra các bản ghi mà bạn đã nhập vào hộp quản trị viên tên miền của mình. Không được có bất kỳ bản ghi А-, АААА- và CNAME- nào khác cho miền của bạn, ngoại trừ những bản ghi được cung cấp khi bạn kết nối với Bitrix24. Khi nhập bản ghi CNAME, phải có dấu chấm ở cuối: lb.bitrix24.site.
  • Các cài đặt bản ghi tài nguyên trong hộp quản trị viên tên miền chưa được lưu. Một số dịch vụ lưu trữ DNS tự động lưu cài đặt. Một số dịch vụ yêu cầu bạn lưu các thay đổi theo cách thủ công.
  • Bạn cần đợi. Các thay đổi trong bản ghi tài nguyên DNS có thể mất đến 48 giờ. Nó không phụ thuộc vào Bitrix24.