Tạo trang web đa ngôn ngữ

Nếu công ty của bạn là quốc tế và có khách hàng trên khắp thế giới, bạn cần phải có trang web đa ngôn ngữ. Bạn có thể tạo nó trong Bitrix24!

Cách tạo một trang đa ngôn ngữ #

Để tạo một trang đa ngôn ngữ, bạn cần tạo một trang riêng cho từng ngôn ngữ.

Thêm khối Menu và tạo các mục menu riêng cho từng ngôn ngữ.

 multilanguage1.png

Nhấp vào nút Chỉnh sửa để chỉnh sửa cài đặt chặn và chọn tùy chọn Liên kết đến trang cho từng mục menu. Sau đó, nhấp vào Lưu.

 multilanguage2.png

Bạn cần chỉnh sửa cài đặt khối trên mỗi trang để khách hàng của bạn có thể chuyển đổi ngôn ngữ.

Chỉ cần như vậy! Giờ đây, khách hàng của bạn có thể chuyển đổi ngôn ngữ bằng cách nhấp vào nút tương ứng.

multilanguage3.png