Quyền truy cập Trang web

Table of Contents

Bạn có thể định cấu hình quyền truy cập Trang web: ai có thể truy cập phần này hoặc hành động nào có thể được thực hiện bởi những người dùng cụ thể với các trang web của bạn được tạo trong Bitrix24.

Quyền truy cập Trang web có sẵn cho Doanh nghiệp đăng ký gói Bitrix24 Standard và Professional . Đọc thêm tại đây – Giá bán Bitrix24 Cloud.

Cách hoạt động #

Nhấp vào Sites> Quyền truy cập.

 sitesaccess1.png

Trước hết, bạn cần thêm Vai trò . Mỗi vai trò có thể có các quyền truy cập khác nhau. Sau đó, chỉ định vai trò này cho người dùng hoặc phòng ban.

Để thêm vai trò mới, hãy nhấp vào Thêm:

 sitesaccess2.png

Chỉ định Tên vai trò và định cấu hình quyền truy cập cho vai trò này.

sitesaccess3.png

Nhấp vào Thêm quyền trang web để định cấu hình quyền truy cập trang web cụ thể.

sitesaccess4.png

Nhấp vào Lưu> Thêm quyền truy cập và giao vai trò này cho nhân viên hoặc phòng ban.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.