Chuyển trang web

Table of Contents

Bạn có thể chuyển các trang web của mình được tạo trong Bitrix24 từ tài khoản Bitrix24 này sang tài khoản Bitrix24 khác. Tất cả những gì bạn cần làm là xuất một trang web từ một tài khoản và sau đó nhập tệp lưu trữ trang web sang một tài khoản khác.

Cách hoạt động #

Truy cập phần  Trang web > chọn trang web bạn muốn chuyển > nhấp vào Tác vụ> Xuất .

Nhấp vào Xuất để tạo tệp lưu trữ.

Nhấp vào Tải xuống để tải xuống tệp zip.

Chuyển đến tài khoản Bitrix24 khác > nhấp vào Trang web > nhấp vào nút bánh răng cưa Nhập trang web .

Đã xong! Bây giờ bạn có thể xuất bản trang web.

Nếu bạn đã kết nối tiện ích con với trang web, kênh tương tác mở (Open Channels), form CRM hoặc bất kỳ tích hợp nào khác, bạn cần kết nối lại chúng và định cấu hình sau khi chuyển trang web.

Quan trọng:

  • Tính năng nhập trang web có sẵn ở bất kỳ gói Bitrix24 nào.
  • Tính năng xuất trang web có sẵn tại chỉ các gói thương mại .
  • Chỉ bản thân trang web, cấu trúc và các khối của trang web mới được xuất. Các tiện ích con được kết nối, kênh tương tác mở (Open Channels), biểu mẫu form CRM và các tích hợp khác không được xuất.