Cài đặt Trình quản lý thẻ của Google (Google Tag Manager)

Trình quản lý thẻ của Google là một công cụ miễn phí cho phép bạn quản lý và triển khai các thẻ tiếp thị trên trang web của mình mà không cần phải sửa đổi mã code. Để sử dụng nó với các trang web được tạo trong Bitrix24.Sites, bạn cần chỉ định ID vùng chứa Trình quản lý thẻ của Google trong cài đặt trang web.

Cách thực hiện điều đó #

Mở Trình quản lý thẻ của Google và nhấp vào Bắt đầu miễn phí .

tagmanager1.png

Nhấp vào Tạo tài khoản .

tagmanager2.png

Hoàn thành biểu mẫu.

tagmanager3.png

Sao chép ID vùng chứa.

tagmanager4.png

Nhập ID này vào trường tương ứng trong trang web hoặc phần cài đặt trang web.

tagmanager5.png

Đọc thêm về cách cấu hình vùng chứa và thẻ trong bài viết – Thiết lập và cài đặt Trình quản lý thẻ .