Cách sử dụng thẻ tiêu đề

Table of Contents

Thẻ h1, h2, h3, h4 và h5 được sử dụng để cấu trúc trang của bạn. Việc sử dụng các thẻ này giúp công cụ tìm kiếm “hiểu” nội dung của trang web, điều này có thể ảnh hưởng đến xếp hạng của bạn.

h1 tiêu đề là tiêu đề quan trọng nhất. Thông thường, nó chứa chủ đề chính của trang web.

Trong Bitrix24.Sites, tiêu đề của khối được gắn thẻ theo mặc định, nhưng không có thẻ h1. Bạn cần phải thêm nó theo cách thủ công. Chúng tôi thực sự khuyên bạn chỉ nên sử dụng một thẻ h1 cho mỗi trang web.

Cách thêm thẻ h1 #

Bạn có thể chọn một thẻ cho mỗi khối có tiêu đề văn bản. Nhấp vào tiêu đề khối và chọn thẻ h1.

Thẻ h1 không ảnh hưởng đến giao diện của khối, nó được sử dụng để cấu trúc trang web.

headers1.png

Khuyến nghị:

  • Chúng tôi thực sự khuyên bạn chỉ nên sử dụng một thẻ h1 cho mỗi trang web.
  • Thẻ h1 chỉ nên chứa văn bản.
  • Thêm từ khóa vào thẻ h1 để xếp hạng trang web của bạn cao hơn trong kết quả tìm kiếm. Hãy nhớ rằng nó không chỉ là những từ khóa được phân tách bằng dấu phẩy mà nó phải là một văn bản có thể đọc được.
  • Thẻ h1 không được giống với tiêu đề trang web. Không sao chép tiêu đề trang khi thêm thẻ h1.