Bitrix24.Trang web

Cùng làm quen với trình tạo website của Bitrix24! Bạn có thể tạo trang web của riêng mình trong một vài cú nhấp chuột! Để làm được điều này, trước tiên bạn cần chọn một trong các mẫu trang web có sẵn, sau đó tùy chỉnh nó theo nhu cầu của bạn và xuất bản!

Các trang web của Bitrix24 hỗ trợ kết nối các Kênh tương tác mở (Open Channels), các mẫu CRM form & mẫu form yêu cầu gọi lại, nghĩa là bạn hoàn toàn có thể tự động thêm khách truy cập trang web của mình vào Bitrix24 CRM!

Công cụ Bitrix24.Sites cho phép bạn tạo các trang đích (landing page) hoặc các trang phức tạp hơn. Trình tạo trang web là một công cụ trực quan đơn giản mà bất kỳ người dùng Bitrix24 nào cũng có thể hiểu được. 

Bạn có thể tạo số lượng trang web không giới hạn trên bất kỳ gói Bitrix24 nào nhưng bạn chỉ có thể xuất bản số lượng trang web mà gói Bitrix24 của bạn cho phép.

Tìm hiểu thêm trên trang Gói và Giá của Bitrix24 .

Bitrix24. Điều khoản Sử dụng của Sites #

Những Quy tắc này chi phối mối quan hệ của bạn với Bitrix24 (được hiểu là bên cung cấp – chúng tôi) trong khi sử dụng chức năng của các dịch vụ Bitrix24, cho phép người dùng của chúng tôi (được hiểu là bạn) tạo các trang web và trang đích cho doanh nghiệp của Bạn, Khách hàng của bạn hoặc cho mục đích sử dụng cá nhân (sau đây gọi là Bitrix24.Sites).

Bằng cách xuất bản một trang web được tạo bằng Bitrix24, Bạn đã chính thức đồng ý hoàn toàn với các Quy tắc này. Nếu Bạn không chấp nhận các Quy tắc này, bạn không được sử dụng Bitrix24.Sites.

Bằng cách sử dụng Bitrix24.Sites:

  1. Bạn chấp nhận và đồng ý rằng Bitrix24.Sites không nhằm mục đích xuất bản, trình diễn, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ văn bản, hình ảnh và các mục khác (sau đây gọi là Nội dung), có thể được coi là:– Vi phạm hoặc cố ý vi phạm bất kỳ luật quốc gia và quốc tế nào, bao gồm cả những luật cụ thể áp dụng cho Bạn hoặc Người dùng cuối của Bạn ở bất kỳ vị trí địa lý nào của Bạn;– Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và nhãn hiệu của chúng tôi hoặc của bên thứ ba, quyền riêng tư, quyền bảo mật đối với thông tin bao gồm bảo mật thương mại, tiết lộ thông tin bảo mật kinh doanh, làm phương hại đến danh dự, uy tín kinh doanh và nhân phẩm của bên thứ ba;– Bất hợp pháp, có hại, đe dọa, nói xấu, bôi nhọ, kích động bạo lực, kêu gọi thực hiện các hoạt động bất hợp pháp, làm rõ thủ tục sử dụng chất nổ và các loại vũ khí khác, vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức và chuẩn mực xã hội, tục tĩu, kích động hận thù và/hoặc phân biệt đối xử;– kích động, phân biệt chủng tộc, quấy rối, lạm dụng, xúc phạm, lừa đảo hoặc gian lận, khuyến khích hành vi phạm tội hoặc có hại, chứa các nhận xét tiêu cực và chỉ trích liên quan đến tôn giáo, chính trị, chủng tộc, sắc tộc, giới tính, đặc điểm cá nhân, khả năng, định hướng tình dục và sự xuất hiện của các bên thứ ba, những lời lăng mạ dành cho các cá nhân hoặc tổ chức cụ thể;– Quảng cáo cờ bạc và cá cược, dịch vụ hộ tống, cũng như các dịch vụ tình dục tương tự;– Tuyên truyền các quan điểm chính trị hoặc tôn giáo cực đoan;– Tuyên truyền sử dụng các chất bất hợp pháp;– Gây tổn hại đến danh tiếng và thiện chí của Chúng tôi (Bitrix24) hoặc gây tổn hại cho Chúng tôi (Bitrix24)
  2. Bạn cam kết :– Tuân theo luật pháp liên quan của quốc gia Bạn, bao gồm luật sở hữu trí tuệ, quảng cáo, tiếp thị và các luật khác (sau đây gọi là Luật áp dụng) trong suốt thời gian sử dụng Bitrix24.Sites;– Không được tạo các trang web chỉ có thể được sử dụng để tự động chuyển hướng đến các trang web của bên thứ ba, lừa đảo, thu thập, lưu trữ và xử lý bất hợp pháp dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu khác của bên thứ ba, bao gồm cả dữ liệu tài chính;– Không tải lên bất kỳ phần mềm độc hại nào (vi rút, sâu, trojan, phần mềm gián điệp hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp hoặc chương trình nào khác) và không sử dụng Bitrix24. hoặc tham gia vào tiếp thị hoặc quảng cáo phi đạo đức;– Thay thế văn bản, hình ảnh, biểu tượng và các mục khác theo mặc định trong các mẫu và khối của Bitrix24.Sites (sau đây gọi là Nội dung Demo) bằng Nội dung của riêng Bạn. Nội dung Demo không nhằm mục đích cho Bạn sử dụng và việc sử dụng nó có thể bị coi là vi phạm Luật hiện hành.
  3. Bạn đảm bảo rằng bất kỳ Nội dung nào Bạn xuất bản hoặc có ý định xuất bản bằng Bitrix24.Sites được lấy theo Luật hiện hành.
  4. Bạn thừa nhận rằng Bitrix24 không tạo ra các trang web hoặc bản thân các trang web, không sửa đổi Nội dung của Bạn theo bất kỳ cách nào, không khuyến khích người dùng xuất bản Nội dung của họ, không và không nên có bất kỳ hiểu biết nào về khả năng vi phạm Luật hiện hành. Bạn sử dụng Bitrix24.Sites chịu rủi ro của riêng Bạn và chịu trách nhiệm của Bạn.Nếu Bạn có bất kỳ nghi ngờ nào về việc sử dụng bất kỳ Nội dung nào trên Trang web Bitrix24, chúng tôi khuyên Bạn nên nhận lời khuyên chuyên môn từ các chuyên gia (luật sư) có liên quan trước khi xuất bản.
  5. Chúng tôi bảo lưu quyền chặn các trang web của Bạn và/hoặc quyền truy cập vào Bitrix24.Sites mà không cần thông báo theo quyết định riêng của Chúng tôi, bao gồm nếu có lý do để tin rằng Bạn đang vi phạm các nghĩa vụ và cam kết nói trên.Chúng tôi có quyền kết luận theo quyết định riêng của Chúng tôi về việc Bạn vi phạm bất kỳ nghĩa vụ và cam kết nào đã nói ở trên, dựa trên thông tin chúng tôi có, bao gồm từ khiếu nại của người dùng hoặc khiếu nại từ bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc là kết quả của một cuộc điều tra nội bộ. Bạn có nghĩa vụ cung cấp cho chúng tôi lời bác bỏ những vi phạm đó theo yêu cầu của chúng tôi.

Để biết điều khoản dịch vụ hoàn chỉnh của Bitrix24, vui lòng tham khảo Điều khoản dịch vụ .

Bắt đầu sử dụng #

Truy cập Bitrix24. Sites và nhấp vào tạo Trang web mới:

Chọn một trong các Mẫu trang web được thiết kế trước:

Bạn sẽ tự động được chuyển hướng đến Trình tạo trang web:

1 . Cài đặt, Xem trước & Xuất bản tab

Cài đặt Trang web: mở ra các cài đặt chính của trang web, chẳng hạn như: địa chỉ trang, định dạng phong phú cho các liên kết đa phương tiện, thẻ meta trang, nền trang, loại bố cục, công cụ phân tích, công cụ tìm kiếm, HTML tùy chỉnh & CSS.

Xem trước: mở bản xem trước trang web.

Xuất bản: xuất bản trang web của bạn để hiển thị trên internet.

2. Lượt xem Trang web

Phần này cho phép bạn chuyển đổi giữa máy tính để bàn, máy tính bảng & xem trên điện thoại di động để kiểm tra xem trang web sẽ được tối ưu hóa như thế nào cho từng loại thiết bị.

3. Trình đơn điều hướng

Trình đơn điều hướng hiển thị vị trí hiện tại của bạn & vị trí bạn đang làm việc trên trang nào. Ví dụ: Trang web của tôi > Doanh nghiệp > Doanh nghiệp cho rằng bạn đang ở trong công cụ Bitrix24.Site Builder (Trang web của tôi), đang làm việc trên Mẫu trang web doanh nghiệp, bên trong trang Doanh nghiệp mặc định cho loại trang web này. Để quay lại Trình tạo trang web của Bitrix24, hãy nhấp vào Trang web của tôi .

4. Các khối trang của trang web

Mỗi trang của trang web bao gồm các khối trang web. Khối trang web khác nhau chứa thông tin khác nhau: ví dụ: khối giá, khối khách hàng, khối giới thiệu về chúng tôi, khối thông tin liên hệ, v.v.

Bạn có thể xóa, chỉnh sửa cài đặt hoặc tùy chỉnh thiết kế của khối mặc định, di chuyển chúng lên và xuống trên trang của trang web hoặc thêm các khối mới.

Xin lưu ý rằng mỗi khối trang web có các tab Chỉnh sửa, Thiết kế & Hành động riêng biệt.

Trình đơn Hành động: hành động cho phép ẩn, cắt, sao chép hoặc dán khối.

Mũi tên Lên & Xuống: sử dụng các mũi tên này để di chuyển khối lên hoặc xuống trang web.

Thùng rác: nhấp vào thùng rác để xóa khối trang mà bạn không cần.

Chỉnh sửa Khối: tab này mở cài đặt nội dung khối chính, chẳng hạn như – chặn tiêu đề, tiêu đề, văn bản, nút, liên kết, hình nền, v.v. (các tùy chọn được đặt tùy thuộc vào loại khối).

Thiết kế khối trang web: mở cài đặt kiểu khối – cài đặt chế độ xem thiết bị, khoảng trắng đệm trên cùng & dưới cùng, màu nền. Xin lưu ý rằng bạn có thể áp dụng màu nền cho các khối không có hình ảnh được đặt làm nền (hay nói cách khác, trước tiên bạn cần xóa hình nền trong tab Chỉnh sửa ).

5. Thêm khối vào trang web

Sử dụng tùy chọn Thêm khối để thêm các khối khác vào trang của trang web. Menu Thêm khối cho phép chọn loại cột, thêm lợi ích, dấu phân cách, menu, chân trang, bìa, giới thiệu, tiêu đề, giá cả, đối tác, v.v.

6. Các mục trong trình đơn trang web

Để liên kết các mục trình đơn trang web cấp cao nhất với các trang hoặc khối, hãy nhấp vào mục trình đơn và chọn trang hoặc khối trong tùy chọn Liên kết .

Hãy nhớ rằng bạn không bị giới hạn bởi một trang, hãy tạo các trang web có nhiều trang.

7. Widget trong web CRM

Trong trường hợp bạn muốn khách truy cập trang web của mình được tự động thêm vào Bitrix24 CRM của mình, bạn cần tận dụng lợi thế của Sites và Widget tích hợp. Theo mặc định, mẫu trang web đã được kích hoạt widget con. Bạn có thể tìm thấy tùy chọn cài đặt này trong Trang web Hành động (cho mẫu trang web của bạn) > Định cấu hình trang web:

Cài đặt Trang web sẽ xuất hiện – chuyển đến dòng Widget Trang web để chọn một trong các Widget con đã định cấu hình. Hãy nhớ rằng bạn cần cấu hình widget CRM riêng biệt với widget biểu mẫu (form) CRM.

Xin lưu ý rằng bạn có thể kết nối tên miền của mình với các trang web Bitrix24, đây là cách thực hiện .

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.