Biểu tượng yêu thích (favicon) của trang web

Biểu tượng yêu thích (favicon) là một biểu tượng nhỏ xuất hiện ở đầu trình duyệt web.

favicon1.jpg

Đây là các ví dụ trong số các biểu tượng yêu thích: Google, Yahoo, AOL, YouTube, Bitrix24.

favicon2.jpg

Cách đặt biểu tượng yêu thích của trang web #

Truy cập Trang web phần > chọn một trang web > nhấp vào Tác vụ> Định cấu hình trang web

favicon3.jpg

Nhấp vào Thêm> Favicon .

favicon4.jpg

Nhấp vào chỉnh sửa > chọn hình ảnh (kích thước hình ảnh: 16х16, 32х32, 48х48). Cài đặt Lưu.

favicon5.jpg

Xuất bản lại trang web và biểu tượng yêu thích mới sẽ xuất hiện.

 favicon6.jpg

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.