Yêu cầu kỹ thuật đối với cuộc gọi điện video

Có một số yêu cầu kỹ thuật phải được đáp ứng để có thể thực hiện cuộc gọi điện video:

 • Có sẵn các cuộc gọi điện video trong phiên bản Google Chrome 80+, trong ứng dụng Bitrix24 Desktop và ứng dụng Di động. Khi gọi cho đồng nghiệp bằng phiên bản trình duyệt cũ hơn, sẽ có thông báo tương ứng hiển thị.
 • Để các cuộc gọi nội bộ hoạt động chính xác, bạn phải mở quyền truy cập cho các địa chỉ và cổng được sử dụng cho các cuộc gọi giữa các nhân viên: Cổng:Mở cổng 3478 (TCP và UDP) cho các giao thức STUN và TURN.Nếu máy chủ ngang hàng không thể thiết lập kết nối trực tiếp, TURN-server có thể hoạt động như một proxy cho kết nối RDP (cổng UDP 16384-32767)Địa chỉ máy chủ Bitrix24:turn.calls.bitrix24.com
  turn-b.calls.bitrix24.com
  turn-c.calls.bitrix24.com
  call-de-1.bitrix24.com
  cuộc gọi-us-1.bitrix24.com
  cuộc gọi-ru-1.bitrix24.com
  cuộc gọi-ru-2.bitrix24.comĐịa chỉ máy chủ Voximplant:149.11.34.27,
  149.11.44.91,
  149.56.83.166,
  149.202.24.238,
  149.56. 83.167,38.122.236.126,
  173.237.15.28,
  173.237.12.68,
  173 .0.146.163,
  173.237.16.194,173.237.12.69,
  173.0.146.133,
  95.213.221.98,
  95.213.228.3,
  95.213.198.99,198.27.75.221,
  185.164.148.247,
  185.164.148.245,
  185.164.148.237,
  185.164.149.11,185.164.149.31,
  185.164.149.13,
  185.164.149.15,
  185.164.149.17,
  185.164.149.33,185.164 .149.19,
  185.164.149.21,
  185.164.148.234,
  185.164.148.232,
  185.164.148.216,185.164.149.26,
  185.164.149.28,
  185.164.148.228,
  185.164.148.226,
  185.164.148.214,185.175.44.164,
  185.164.149.29,
  185.164.148.244,
  185.164.149.16,
  185.164.149.20,185.164.148.246,
  185.164.149.22,
  185.164.149.34,
  185.164.149.27,
  185.164.148.229,185.164.148.227,
  185.164.149.14,
  185.164.149.12,
  185.164.149.18,
  185.164.148.233,185.164.148.231,
  185.164.148.236,
  185.164.1 48.217,
  185.164.149.32,
  185.164.148.213,185.164.149.100,
  185.164.148.1,
  82.202.208.156,
  82.202 .208.157,
  5.255.230.141,80.93.190.218,
  80.93.190.219,
  80.93.190.220,
  141.8.185.5,
  141.8.185.3,142.0.192.196,
  142.0.198.236,
  142.0.198.244,
  142.0.196.148,
  66.242.15.141,66.242.15.143,
  66.242.4.112,
  86.62.123.138,
  203.195.120.44,
  203.195.121.227,84.201.138.148 ,
  84.201.156.10,
  84.201.161.148,
  84.201.164.10,
  84.201.132.230,84.17.63.66,
  84.201. 153,68,
  188.42.189.51,
  188.42.37.36,
  88.212.245.252,88.212.234.226,
  35.198.89.233,
  35.224 .221.105,
  35.188.10.140,
  35.197.173.8,35.187.244.139,
  104.198.170.178,
  23.105.225.156,
  23.105.225.158,
  23.105.225.131,23.248.172.62,
  51.83.36.23,
  51.77.43.137,
  51.77.43.45,
  51.75.155.142,51.68.148.57,
  51.68.148.58,
  51.68.148.59,
  51.83.214.198,
  51.83.214.197,51.77.85.41,
  94.140.211.164,
  94.247.23.34,
  96.46.191.68,
  96.46.191.76,96.46.186.133,
  89.187.182.201,
  89.187.182.220,
  89.184.65.247,
  89.219.34.163,169.57.161.229,
  169.57.161.230,
  169.45.66.184,
  193.118.55.178,
  193.118.55.179,193.176.181.241,
  189.1.168.99,
  130.193.37.201,
  129.227.121.194,
  129.227.121.195,129.227.94.146,
  129.227.94.147,
  162.221.192.178,
  162.221.192.179,
  161.202.172.211,178.159.33.225,
  79.137.19.50,
  69.167.178.6,
  69.167.178.14,
  18.229.108.9,18.140.111.54,
  13.48.50.139,
  13.55.250.61,
  3.123.246.217,Bạn có thể lấy địa chỉ IP của Voximplant sử dụng API.
 • Để thực hiện cuộc gọi điện video, bạn cần có tốc độ kết nối Internet tùy thuộc vào chất lượng video (codec VP8):
  • 720p, 30 khung hình/giây: 1-2 Mb/giây
  • 360p, 30 khung hình/giây: 0,5-1 Mb/giây
  • 180p, 30 khung hình/giây: 0,1-0,5 Mb/giây
  Chất lượng video được thay đổi tự động tùy thuộc vào tốc độ kết nối.Sử dụng công thức bên dưới để tìm ra tốc độ kết nối Internet bạn cần để thực hiện cuộc gọi điện video nhóm giữa nhân viên:từ 0,1 đến 2 Mb/giây * [số lượng người dùng trong cuộc gọi điện video nhóm] * 2
 • Người dùng Bitrix24 On-Premise Edition có giới hạn 24 nhân viên trong nhóm để thực hiện cuộc gọi điện video nhóm, nhưng cần đáp ứng các yêu cầu sau:
  • có giấy phép Bitrix24 On-Premise đang hoạt động;
  • đã cài đặt mô-đun Điện thoại;
  • Tùy chọn Sử dụng máy chủ SFU Voximplant cho cuộc gọi điện video cần được bật trong cài đặt của Instant Messenger module (im) phiên bản 20.0.887 trở lên.
  Đọc thêm trong bài viết – Bitrix24 On-Premise: cho phép cuộc gọi cho nhóm 24 nhân viên .