Trò chuyện với công việc và gửi tin nhắn trò chuyện tới nguồn cấp dữ liệu

Sẽ không tuyệt vời khi chuyển đổi liên tục từ trò chuyện sang công việc khi thích hợp phải không?

Gặp gỡ các tùy chọn trò chuyện Bitrix24 sẽ tăng cường năng suất của bạn và giúp bạn thực hiện công việc hàng ngày!

Chuyển đổi Tin nhắn trò chuyện thành Công việc #

Bạn có thể dễ dàng tạo công việc mới từ tin nhắn trò chuyện chỉ bằng một cú nhấp chuột. Chọn tin nhắn trò chuyện bạn muốn chuyển đổi thành công việc & chọn tùy chọn Tạo tác vụ (Create task) trong trình đơn tác vụ.

 chattotask1.jpg

Các thành viên của cuộc trò chuyện sẽ thấy một thông báo cho biết rằng một nhiệm vụ mới đã được thêm vào và sẽ thấy liên kết nhiệm vụ.

chattotask2.jpg

Nếu nhiệm vụ được tạo dựa trên thông báo từ người khác, bạn sẽ được đặt là Người có trách nhiệm (Responsible person) và bạn sẽ được hiển thị như một người đã tạo nhiệm vụ. Người đã gửi tin nhắn sẽ được hiển thị là Người quan sát (Observer).

Nếu bạn đã tạo nhiệm vụ dựa trên tin nhắn của chính mình, bạn sẽ được đặt là Người có trách nhiệm (Responsible person)Người quan sát (Observer) và bạn sẽ được hiển thị là người đã tạo nhiệm vụ.

 chattotask3.jpg

Sau đó, bạn có thể làm việc với công việc như bình thường – chỉnh sửa nó, để lại nhận xét, thay đổi thời hạn, v.v.

Gửi tin nhắn trò chuyện tới Luồng hoạt động #

Tương tự như vậy, bạn có thể tạo các bài đăng Luồng hoạt động mới từ các cuộc thảo luận trò chuyện. Chọn tin nhắn & nhấp vào nút Thảo luận trong Luồng hoạt động (Discuss in Activity Stream).

 chattotask4.jpg

Các thành viên của cuộc trò chuyện sẽ thấy thông báo cho biết bài đăng Luồng hoạt động mới đã được thêm và sẽ thấy Liên kết Luồng hoạt động.

chattotask5.jpg

Bài đăng sẽ tự động xuất hiện trong Luồng hoạt động, với các thành viên trò chuyện tự động được thêm làm người nhận bài đăng. Tiếp tục thảo luận trong Luồng hoạt động, thêm nhóm, phòng ban, đính kèm tệp, v.v.