Trò chuyện chung

Trò chuyện chung đã có sẵn trong tất cả các tài khoản Bitrix24. Đây là cuộc trò chuyện chung cho tất cả nhân viên Bitrix24 (người dùng) của cùng một tài khoản Bitrix24. Tất cả người dùng tài khoản đều có thể đọc tin nhắn trong cuộc trò chuyện này, gửi tin nhắn và để lại nhận xét.

Cuộc trò chuyện này được thiết kế để chia sẻ thông tin quan trọng với tất cả người dùng tài khoản Bitrix24 của bạn.

 generalchat1.jpg

Khi một tin nhắn mới được gửi đến cuộc trò chuyện, tất cả người dùng tài khoản Bitrix24 sẽ nhận được thông báo.

Bạn không thể thoát (cannot quit) Trò chuyện chung, nhưng có thể tắt thông báo trò chuyện bằng cách nhấp vào nút tương ứng ở góc trên cùng bên phải. Bạn sẽ không nhận được thông báo về cuộc trò chuyện Chung nữa, nhưng cuộc trò chuyện sẽ không biến mất và bạn có thể mở nó và đọc tin nhắn bất cứ lúc nào.

generalchat2.jpg

Bạn không thể thay đổi biểu tượng Trò chuyện chung.

Quản trị viên tài khoản Bitrix24 có thể hạn chế gửi tin nhắn đến Trò chuyện chung hoặc chọn người dùng được phép gửi tin nhắn cho Trò chuyện chung trong Cài đặt Bitrix24 .

Lịch sử tin nhắn có sẵn trong Trò chuyện chung. Người dùng có thể lọc tất cả tin nhắn theo ngày tháng hoặc tìm kiếm theo một từ cụ thể.