Thảo luận video HD

Thảo luận Video hiện có sẵn trong Bitrix24! Dễ dàng giao tiếp, bàn luận về các dự án và đơn đặt hàng với khách hàng của bạn. Chỉ cần tạo một thảo luận và chia sẻ liên kết với những người muốn tham dự thảo luận này.

Khi sử dụng tính năng thảo luận video, bạn có thể gọi cho những người dùng chưa đăng ký trong Bitrix24 của mình.

Cách tạo thảo luận video #

Để tạo thảo luận mới, hãy chuyển đến phần Thảo luận video (Video Conferencing) > Tạo thảo luận (Create a conference).

 videoconference1.jpg

Chỉ định tên thảo luận.

videoconference2.jpg

Mời đồng nghiệp của bạn.

videoconference3.jpg

Bảo vệ thảo luận video của bạn bằng mật khẩu để ngăn những người không được phép kết nối với thảo luận đó.

videoconference4.jpg

Chỉnh sửa thông báo mời thảo luận video bằng cách nhấp vào nút bút chì (pencil).

 videoconference5.jpg

Chỉnh sửa văn bản tin nhắn và nhấp vào Lưu (Save). Sao chép và gửi cho những người tham dự bên ngoài.

videoconference6.jpg

Các trường: # CREATOR #, #TITLE #, # LINK # được điền tự động.

Sau khi định cấu hình tất cả cài đặt, nhấp vào nút Tạo (Create).

 videoconference7.jpg

Thảo luận đã tạo sẽ được thêm vào danh sách các thảo luận video có sẵn. Nhấp vào nút tương ứng để bắt đầu thảo luận video.

hội nghị truyền hình8.jpg

Bạn cũng có thể bắt đầu thảo luận video từ cuộc trò chuyện. Ở bên phải của thanh tìm kiếm, nhấp vào nút Tạo trò chuyện mới (Create New Chat) > chọn Thảo luận video HD (HD Video conference).

videoconference9.jpg

Để thảo luận video hoạt động chính xác, bạn cần có một trình duyệt phù hợp. Đọc thêm trong bài viết – Trình duyệt được đề xuất cho cuộc gọi điện video .

Cách hoạt động của thảo luận video #

Ví dụ: Bạn có một phòng khám thú y nhỏ và muốn tổ chức hội thảo trên web về chăm sóc thú cưng cho khách hàng của mình. Với thảo luận video, bạn có thể gửi một liên kết để kết nối những người tham dự bên ngoài.

videoconference10.jpg

Khách hàng của bạn không phải tải xuống bất kỳ thứ gì hoặc đăng ký ở bất kỳ đâu. Bạn có thể mời khách hàng qua tin nhắn hoặc mạng xã hội.

videoconference11.jpg

Tất cả những gì bạn cần làm là nhấp vào liên kết và bắt đầu giao tiếp với khách hàng của mình.

videoconference12.jpg

Cách chỉnh sửa thảo luận video #

Đi tới phần Thảo luận video (Video Conferencing) để truy cập danh sách thảo luận video. Nhấp vào nút ba chấm (three dots) để chỉnh sửa hoặc xóa thảo luận đã chọn. Ví dụ: hãy nhấp vào nút Chỉnh sửa (Edit).

Trong cửa sổ đã mở, bạn có thể chỉnh sửa tên thảo luận người tham dự mật khẩu thông báo mời thảo luận video (conference name, attendees, password, video conference invitation message). Nhấp vào trường bạn cần chỉnh sửa > nhấp vào Lưu (Save).

hội nghị truyền hình14.jpg