Cuộc gọi nội bộ giữa các nhân viên

Có hai cách mà nhân viên Bitrix24 của bạn có thể gọi cho nhau bằng các công cụ của Bitrix24:

 1. Qua Bitrix24 Messenger Web, Desktop và Mobile ứng dụng sử dụng công nghệ WebRTC.
  Yêu cầu kỹ thuật
  • Yêu cầu kỹ thuật được mô tả trong bài viết này – Yêu cầu kỹ thuật đối với cuộc gọi điện video .
  • Trong ứng dụng Bitrix24 Mobile, bạn chỉ có thể thực hiện và chấp nhận các cuộc gọi trực tiếp.
  • Thời lượng cuộc gọi thoại và video giữa các nhân viên không bị giới hạn.
 2. Bằng cách quay số số máy lẻ (extension numbertrong Bitrix24 Messenger.
  Hoặc bằng cách quay số trên điện thoại SIP (SIP phone)  số máy lẻ được liên kết với một nhân viên nhất định.
  Quan trọng ! Khi quay số máy lẻ của nhân viên, cuộc gọi KHÔNG bị tính phí.