Webmail trong Bitrix24: Câu hỏi thường gặp

Webmail Bitrix24 có một số tính năng quan trọng.

Các hộp thư được kết nối trước đó #

Các hộp thư được kết nối trước đó sẽ tiếp tục hoạt động. Các hộp thư mới cần được nhân viên tự kết nối.

Không thể truy cập cài đặt hộp thư được kết nối #

Sau khi kích hoạt Bitrix24 Webmail mới, quản trị viên hoạt động đầu tiên có quyền truy cập vào cài đặt của hộp thư tích hợp hiện có (thường đó là hộp thư của công ty). Quản trị viên này có thể chỉnh sửa cài đặt hoặc cấp quyền cho nhân viên khác xử lý email trong hộp thư này.

Tần suất Bitrix24 kiểm tra thư mới #

Các quy tắc này áp dụng cho tất cả các gói Bitrix24:

 • Thư được kiểm tra 10 phút một lần nếu chủ sở hữu hộp thư trực tuyến.
 • Thư được kiểm tra 10 phút một lần nếu tùy chọn Định tuyến email từ khách hàng hiện tại đến người quản lý CRM được chỉ định được bật và bất kỳ người dùng nào đã đăng nhập vào tài khoản.
 • Thư của bạn được kiểm tra mỗi ngày một lần nếu bất kỳ người dùng nào đã đăng nhập vào tài khoản và tùy chọn Định tuyến email từ khách hàng hiện tại đến người quản lý CRM được chỉ định bị tắt.
 • Thư được kiểm tra ngay lập tức khi bạn mở phần Webmail.
 • Nếu không có người dùng tài khoản nào trực tuyến, thư không được kiểm tra.
 • Bạn có thể kiểm tra thư bằng cách nhấp vào nút Đồng bộ hóa.

Có thể kết nối bao nhiêu hộp thư #

Số lượng hộp thư trên mỗi nhân viên mà một nhân viên có thể kết nối phụ thuộc vào Gói Bitrix24:

 • Miễn phí : không khả dụng
 • Dự án + (Project+): không khả dụng
 • Bắt đầu + (Start+): 1
 • Tiêu chuẩn (Standard): 5
 • Chuyên nghiệp (Professional): 10
 • CRM +: 5

Trong trường hợp này, các hộp thư mà một nhân viên được người dùng khác cấp quyền truy cập sẽ không được tính.

Các hộp thư mới có miền miễn phí #

Bạn không thể tạo và tích hợp các miền miễn phí bên trong Bitrix24 nữa. Các hộp thư có miền miễn phí và các hộp thư @ bitrix24.com đã được tích hợp tiếp tục hoạt động.

Các miền miễn phí dành cho người đăng ký gói thương mại sẽ tiếp tục hoạt động và sẽ tự động gia hạn mỗi năm.

Đối với những người đăng ký gói miễn phí, tiện ích này không khả dụng. Để gia hạn, bạn có thể mua gói thương mại hoặc đăng ký lại tên miền bằng tên của bạn với công ty đăng ký miền và tự gia hạn. Để làm điều đó, hãy gửi yêu cầu đến bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi. Sau khi đăng ký lại miền, bạn có thể tự tạo các hộp thư mới và tích hợp chúng qua IMAP.

Nếu bạn không có tên miền riêng nhưng muốn có và kết nối các hộp thư với Bitrix24, bạn có thể sử dụng một trong những dịch vụ cung cấp tùy chọn để lấy tên miền thư tùy chỉnh. Ví dụ, GSuite của Google, Yahoo! Small Business, Zoho Mail, Outlook trong Office365, v.v. Sau khi tạo hộp thư với miền của riêng bạn, bạn có thể kết nối hộp thư đó với Bitrix24 qua IMAP.

Gửi thư mất quá nhiều thời gian #

Nếu vì một số lý do mà bạn không hài lòng với thời gian gửi thư qua máy chủ Thư Bitrtix24, bạn có thể gửi email qua máy chủ SMTP.

Các khách hàng tiềm năng lặp lại được tạo cho các địa chỉ liên hệ hiện có #

Nếu bạn muốn các email mới được liên kết với các phần tử CRM tương ứng mà không cần tạo khách hàng tiềm năng mới, chỉ cần kích hoạt Định tuyến email từ khách hàng hiện tại đến người quản lý CRM được chỉ định trong cài đặt Hộp thư.

 mail2.png

Trong trường hợp này, ngay cả khi người quản lý chịu trách nhiệm không được thêm vào hàng đợi phân phối Khách hàng tiềm năng và Dịa chỉ liên hệ, tin nhắn mới từ các địa chỉ liên hệ hiện có sẽ được thêm vào Hoạt động (Activities) của các địa chỉ liên hệ tương ứng.

Tại sao email của tôi không được gửi đi? Tại sao tôi không thấy thông báo email từ khách hàng của mình trong Hộp thư đến? #

Nếu thư của bạn không được gửi hoặc bạn không thấy email đến trong Hộp thư đến của mình, lý do có thể là thư này có tệp đính kèm quá lớn. Tệp đính kèm không được vượt quá 14,3Mb. Nếu không, thư của bạn sẽ không được gửi hoặc bạn sẽ không thấy thư đến trong Hộp thư đến của mình.

Thông báo lỗi “Email không phù hợp với các quy tắc CRM” có nghĩa là gì? #

Điều này có thể xảy ra lỗi do một số lý do:

 1. Bạn đang cố gắng lưu email từ một nhân viên vào CRM theo cách thủ công.
 2. Email được lưu vào CRM tự động và một trong các điều kiện sau được đáp ứng:
  • Email quá cũ (điều này có thể xảy ra nếu tùy chọn Tìm nạp thư cho (Fetch message for) được đặt trong một khoảng thời gian dài hơn tùy chọn Liên kết với CRM (Link to CRM) > Xử lý thư cho (Processs Message for));
  • Thư email được đánh dấu là spam hoặc ở trong thùng rác;
  • Thư này là thông báo qua email từ Tài khoản Bitrix24 của bạn;
  • Thư này do người dùng Tài khoản Bitrix24 của bạn gửi;
  • Địa chỉ email của người gửi được thêm vào danh sách ngoại lệ.

Làm cách nào để thêm các bản ghi DKIM và SPF của riêng tôi? #

Bạn không thể thêm các bản ghi DKIM và SPF tùy chỉnh cho các email gửi đi trong Bitrix24.

Tuy nhiên, bạn có thể đăng ký miền của riêng mình, định cấu hình máy chủ webmail, thêm các bản ghi SPF và DKIM tùy chỉnh, định cấu hình kiểm tra bản ghi DMARC và định cấu hình gửi tin nhắn qua SMTP trong Bitrix24.

POP3 có được hỗ trợ không? #

Không. Bạn có thể kết nối hộp thư của mình bằng IMAP.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.