Tích hợp Email CRM (Gửi & Lưu)

Loại tích hợp email này không còn khả dụng nữa. Các hộp thư được kết nối bằng công nghệ Gửi & Lưu (Send&Save) trước đó được hỗ trợ để tương thích. Sử dụng tích hợp webmail mới của chúng tôi – Tích hợp hộp thư.

Trong Bitrix24 CRM, bạn có thể định cấu hình tích hợp email bằng cách sử dụng Công nghệ Gửi & Lưu (Send&Save). Tất cả dữ liệu từ email được tự động lưu vào CRM và có thể được xem ở dạng phần tử CRM (khách hàng tiềm năng, giao dịch hoặc địa chỉ liên hệ).

Gửi và lưu (Send&Save) không hỗ trợ khách hàng tiềm năng lặp lại.

Bạn có thể định cấu hình tích hợp email CRM trong phần CRM > Cài đặt (Settings) > Email > Tích hợp email (Email integration).

crmemail1.png

Cài đặt hộp thư #

crmemail2.png

Bạn cần định cấu hình cài đặt chung của hộp thư:

  • Địa chỉ e-mail bên ngoài – nhập địa chỉ email mà bạn muốn được tích hợp (ví dụ: mymail@example.com ) và đánh dấu vào Đang hoạt động (Active).
  • Máy chủ POP-3 và Cổng – chỉ định máy chủ POP-3 và Cổng được hộp thư sử dụng. Bạn có thể liên hệ với quản trị viên của mình để biết thông tin này.
  • Sử dụng SSL – bật tùy chọn này để giữ an toàn cho thư của bạn.
  • Đăng nhập và Mật khẩu – nhập thông tin đăng nhập email và mật khẩu của bạn.
  • Kiểm tra thư mới mỗi (phút) – chỉ định tần suất email của bạn sẽ được kiểm tra mới thư.

Xử lý thư đến và thư đi #

 crmemail3.png
  • Tạo khách hàng tiềm năng cho người gửi không xác định – bật tùy chọn này và nếu thư đến đến từ một người gửi không xác định, một khách hàng tiềm năng mới sẽ được tạo.
  • Chịu trách nhiệm cho khách hàng tiềm năng mới – chọn một nhân viên chịu trách nhiệm cho một khách hàng tiềm năng mới.
  • Mã dịch vụ – mã này cần thiết để xử lý thư chính xác.

Lọc các thư đến theo chủ đề #

 crmemail4.png

Hãy cẩn thận – chỉ định cấu hình các quy tắc này nếu bạn tự tin rằng bạn biết phải làm gì. Lỗi có thể dẫn đến hệ thống hoạt động không chính xác.

Trong phần này, bạn có thể định cấu hình các mẫu cho khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ, công ty hoặc giao dịch. Nếu bạn có những mã này trong chủ đề email, hệ thống sẽ tự động liên kết nó với phần tử CRM tương ứng.

Ví dụ: nếu bạn thêm [LID # 1] vào email chủ đề, Bitrix24 sẽ tự động liên kết nó với khách hàng tiềm năng có ID = 1.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.