Cách gửi email từ CRM

Bạn có thể gửi email ngay từ Bitrix24 CRM! Lịch sử tin nhắn được lưu vào biểu mẫu bản ghi CRM tương ứng.

Cách gửi email từ CRM #

Người đăng ký gói Dự án + và Miễn phí có thể gửi không quá 1000 email từ CRM mỗi tháng.

Chỉ cần nhấp vào Email trong biểu mẫu bản ghi CRM.

emailsendcrm1.png

Tất cả các tin nhắn đi và đến đều có thể được tìm thấy trong biểu mẫu bản ghi CRM.

 emailsendcrm2.png

Làm cách nào để hiểu thư đã được đọc hay chưa #

Điều quan trọng là không chỉ biết rằng người nhận đã nhận được tin nhắn của bạn mà còn phải đọc nó. Bạn có thể xem thông tin này trong biểu mẫu bản ghi CRM.

 emailsendcrm3.png

Người gửi bổ sung #

Khi gửi email, bạn có thể gửi nó từ một địa chỉ email không được kết nối với Bitrix24.

Chỉ cần nhấp vào mũi tên nhỏ bên cạnh trường Từ (From) > Thêm người gửi .

emailsendcrm4.png

Nhập tên và địa chỉ email của bạn.

 emailsendcrm5.png

Bạn sẽ nhận được thư xác nhận đến địa chỉ email này. Sau khi xác nhận quyền sở hữu của mình, bạn sẽ có thể chọn địa chỉ email này trong trường Từ (From) .

Ngoài ra, bạn có thể gửi email bằng máy chủ SMTP .

Bạn có thể đọc thêm về cách gửi email qua máy chủ SMTP trong bài viết – Sử dụng máy chủ SMTP để gửi email .

Bạn có thể chọn thêm người gửi ở mọi nơi bạn có thể gửi email – ở dạng bản ghi CRM (khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ, hoạt động, v.v.), trong các quy tắc tự động hóa CRM và tiếp thị CRM.

Xin lưu ý! Có một số thời điểm quan trọng khi định cấu hình người gửi bổ sung:

  • Khi ủy quyền địa chỉ email qua mã từ thư xác nhận, email sẽ được gửi qua Máy chủ Bitrix24.
  • Khi định cấu hình máy chủ SMTP, email sẽ được gửi qua máy chủ SMTP được chỉ định.
  • Giới hạn email áp dụng cho cả hai tùy chọn này.
  • Máy chủ SMTP thường có giới hạn riêng và hạn chế gửi thư hàng loạt hoặc thậm chí có thể chặn tài khoản của bạn nếu vượt quá các giới hạn này.
  • Bạn không thể định cấu hình người gửi bổ sung thông qua máy chủ SMTP của riêng mình trong Bitrix24 On-Premise.

Các cách khác để gửi email từ CRM #

Bạn cũng có thể gửi email từ CRM theo các cách sau:

  • Mở Hoạt động trang > nhấp vào Thêm> E-mail .  Hoạt động mới sẽ được tạo khi gửi email.
  • Nhấp vào Dòng (Stream)> E-mail . 

Kích thước của cả tệp đính kèm email gửi đi và đến trong CRM không được vượt quá 14.3 Mb . Nếu không, sẽ không nhận được hoặc gửi  email.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.