Các mẫu email trong Bitrix24 CRM

Trong Bitrix24 CRM, người dùng có thể tạo các mẫu email cho các bản ghi CRM khác nhau: khách hàng tiềm năng, giao dịch, đại chỉ liên hệ, hóa đơn, báo giá hoặc công ty. Điều này có thể được thực hiện trong CRM> Cài đặt (Settings) > Mẫu email (Email templates) > thêm mẫu e-mail (Add email template):

emailtemplates1.png

Cách tạo mẫu email #

Để tạo mẫu email, hãy nhấp vào thêm mẫu email (Add email template):

 emailtemplates2.png

Bạn cần điền vào các trường tiếp theo:

  • Có sẵn cho mọi người – kích hoạt tùy chọn này để cung cấp mẫu này cho mọi người. Nếu không, chỉ bạn mới có thể sử dụng mẫu. Tùy chọn này chỉ có sẵn cho quản trị viên tài khoản.
  • Hoạt động – kích hoạt tùy chọn này để cung cấp mẫu này để sử dụng. Nếu không, mẫu này sẽ không được liệt kê trong danh sách mẫu có sẵn.
  • Tên – tên mẫu.
  • Ràng buộc – tại đây bạn cần chọn loại bản ghi CRM mà mẫu này sẽ có sẵn. Lưu ý rằng mẫu này sẽ chỉ có sẵn cho loại bản ghi CRM đã chọn.
  • Từ – đặt địa chỉ email sẽ được hiển thị cho người nhận email làm địa chỉ của người gửi.
  • Chủ đề – chủ đề email sẽ được gửi đến người nhận.

Ngoài ra, bạn có thể trích xuất thông tin của bản ghi CRM từ cơ sở dữ liệu Bitrix24 và thêm nó vào email và đính kèm tệp.

emailtemplates3.png

Bạn có thể sử dụng định dạng html khi tạo mẫu email. Chỉ cần nhấp vào nút html.

emailtemplates4.png

Sau đó nhấp lại vào nút html để quay lại trình chỉnh sửa trực quan.

emailtemplates5.png

Danh sách các thẻ và thuộc tính HTML được hỗ trợ:

: href, title, name, style, id, class, shape, coords, alt, target.
: style, id, class.
br : style, id, class.
big : style, id, class.
blockquote : title, style, id, class.
caption : style, id, class.
code : style, id, class.
del : title, style, id, class.
div : title, style, id, class, align.
dt : 
style, id, class.
dd : 
style, id, class.
font : 
color, size, face, style, id, class.
h1 : 
style, id, class, align.
h2 : 
style, id, class, align.
h3 : 
style, id, class, align.
h4 :
 style, id, class, align.
h5 : 
style, id, class, align.
h6 : 
style, id, class, align.
hr : 
style, id , class.
i : 
style, id, class.
img : 
style, id, class, src, alt, height, width, title .
ins : title, style, id, class.
li :
 style, id, class.
map : 
shape, coords, href, alt, title, style, id, class, name.
ol :
 style, id, class.
p : 
style, id, class, align.
pre : 
style, id, class.
s : 
style, id, class.
small : 
style, id, class.
strong :
 style, id, class.
span : 
title, style, id, class, align.
sub : 
style, id, class.
sup : 
style, id, class.
table : 
border, width, style, id, class, cellspacing, cellpadding.
tbody : 
align, valign, style, id, class.
td : 
width, height, style, id, class, align, valign, colspan, rowspan.
tfoot :
 align, valign, style, id, class, align, valign.
th : 
width, height, style, id, class, colspan, rowspan.
thead :
 align, valign, style, id, class.
tr : 
align, valign, style, id, class.
u : 
style, id, class.
ul 
: style, id, class.
style .

Quan trọng: tùy chọn tự động thêm Thông tin bản ghi CRM từ cơ sở dữ liệu Bitrix24 chỉ có thể được áp dụng cho các email riêng lẻ (không cho các email hàng loạt).

Cách sử dụng các mẫu email #

Mở bản ghi CRM>nhấp vào Email.

emailtemplates6.png

Nhấp vào Không có mẫu (No template) và chọn một mẫu.

emailtemplates7.png

Sau khi bạn chọn mẫu, thông tin của bản ghi CRM sẽ tự động được thêm vào email.

 emailtemplates8.png

Sau đó, bạn có thể thêm bất kỳ thông tin nào vào email này và gửi đi.

Chèn một hình ảnh #

Bạn cũng có thể chèn hình ảnh vào mẫu.

Quan trọng! Hình ảnh phải có thể truy cập từ bên ngoài, nếu không, nó sẽ không hiển thị trong email. Lưu ý rằng các liên kết công khai của Bitrix24.Drive cũng không thể được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn nên lưu hình ảnh vào máy chủ của bạn hoặc một máy chủ lưu trữ hình ảnh.

  1. Tải hình ảnh lên một máy chủ lưu trữ hình ảnh và sao chép một liên kết đến hình ảnh này.
  2. Nhấp vào nút Hình ảnh (Image) khi chỉnh sửa mẫu.
  3. Dán liên kết và điều chỉnh kích thước hình ảnh. Nhấp vào Lưu (Save).

Hình ảnh được chèn vào mẫu. Ví dụ: bạn có thể chèn biểu trưng công ty của mình vào thư bằng phương pháp này.

 addimagetotemplate4.png

Kích thước hình ảnh không được vượt quá 2Mb.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.