Tổng quan về các tùy chọn điện thoại (Telephony options overview)

Các kiểu kết nối điện thoại #

telehony1.png

Bạn có thể tìm thấy các tùy chọn điện thoại khả dụng trong Điện thoại> Kết nối:

  • Thuê số – cho thuê số từ nhà điều hành của chúng tôi và liên kết nó với tài khoản của bạn. Để làm như vậy, chỉ cần chọn quốc gia, khu vực và một trong các loại số được cung cấp. Nếu một số không còn cần thiết nữa, nó có thể bị loại bỏ .Hãy nhớ tải lên số bổ sung tài liệu (ví dụ: bằng chứng địa chỉ, hộ chiếu hoặc bản sao giấy tờ tùy thân) cho một số khu vực hoặc quốc gia. Vui lòng làm theo hướng dẫn (kích thước hình ảnh không được vượt quá 2000px). Các tài liệu đã gửi thường được Fastcom LLC (nhà cung cấp VoIP của chúng tôi) xử lý trong vòng 2 ngày làm việc.
  • Kết nối & nbsp; SIP PBX –  kết nối office hoặc tổng đài đám mây .

Bitrix24 Telephony được phát triển bằng API WebRTC. Bitrix24 cũng sử dụng các tệp MP3 để lưu trữ các cuộc gọi điện thoại.