Tôi có thể sử dụng điện thoại SIP nào với Bitrix24?

Bất kỳ điện thoại SIP nào đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cơ bản đều có thể được kết nối với Bitrix24 của bạn. Có rất nhiều mẫu điện thoại như vậy và việc kiểm tra tất cả chúng với Bitrix24 là điều cực kỳ khó khăn. Dưới đây là danh sách các điện thoại SIP đã thử nghiệm:

phone_list1.png

Thay vào đó, các điện thoại SIP này đã được kiểm tra, một số sự cố có thể xảy ra do các nguyên nhân khác nhau: thiết bị có lỗi, đường dây điện thoại bị hỏng, mạng LAN không được định cấu hình , v.v.

Có thể kết nối điện thoại DECT qua cổng SIP (bộ điều hợp VoIP SIP). Công việc với Linksys PAP2T đã vượt qua bài kiểm tra thành công.

Ngoài ra, có thể sử dụng điện thoại với các điện thoại mềm dành cho Windows, iOS, Android: Media-5, Zoiper , CSipSimple, v.v.

Các bài viết được đề xuất: