Sự cố kết nối điện thoại Sip

Trong trường hợp kết nối điện thoại SIP của bạn không thành công, vui lòng kiểm tra phần sau:

  • Khả năng thêm địa chỉ máy chủ dài. Khi bạn kết nối điện thoại nhâm nhi trong trang tùy chọn điện thoại người dùng, bạn cần thêm địa chỉ máy chủ gồm 38 ký hiệu. Nếu điện thoại nhâm nhi của bạn không cho phép thêm min. Địa chỉ máy chủ gồm 38 ký hiệu, bạn sẽ không thể kết nối điện thoại nhâm nhi này.
  • Bạn nên sử dụng điện thoại Sip với cài đặt mặc định trong khi kết nối. Một số điện thoại nhâm nhi có thể không hoạt động nếu cài đặt mặc định của chúng bị thay đổi.
  • Bạn nên cài đặt bản cập nhật cuối cùng trên điện thoại Sip của mình. Một số điện thoại nhâm nhi có thể không hoạt động vì chúng chưa được cập nhật.
  • Điện thoại Sip của bạn phải hỗ trợ giao thức TCP hoặc UDP, như ip.b24-xxx-xxxxxxxxxx.bitrixphone.com máy chủ chỉ sử dụng các giao thức này. Nếu điện thoại Sip của bạn hỗ trợ cả hai giao thức thì UDP sẽ thích hợp hơn.
  • Đảm bảo rằng bạn đã tắt máy chủ STUN trong điện thoại Sip, vì nó có thể gây ra sự cố với lưu lượng truy cập qua NAT (dẫn đến cuộc trò chuyện gián đoạn \ ngắt cuộc gọi  khi cuộc gọi được thực hiện).
  • Đảm bảo rằng bạn đã tắt tùy chọn SIP – ALG trong cài đặt bộ định tuyến internet văn phòng của mình. Nếu tùy chọn đang hoạt động, nó có thể dẫn đến cuộc trò chuyện gián đoạn \ ngắt cuộc gọi).

Nếu sử dụng điện thoại SIP, bạn cần biết rằng không thể chuyển tiếp cuộc gọi đến hơn 10 điện thoại đồng thời.