Những thay đổi quan trọng trong Điện thoại vào ngày 1 tháng 1 năm 2021

Các giới hạn này bao gồm tất cả các loại kết nối: số điện thoại thuê, kết nối qua ứng dụng REST miễn phí và trình kết nối SIP.

Nó có nghĩa là gì? #

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, bạn sẽ không thể nạp tiền vào số dư của Điện thoại, thuê số và thanh toán cho bộ kết nối SIP trên gói Miễn phí.

Từ ngày 15 tháng 1 năm 2021, việc sử dụng Điện thoại sẽ bị chấm dứt đối với gói Miễn phí.

Bạn nên làm gì? #

Để tiếp tục sử dụng tích hợp Điện thoại và SIP với Bitrix24, bạn cần chuyển sang bất kỳ gói thương mại nào:

  • cho miền  .COM
  • cho miền  .EU

Cách kiểm tra Điện thoại? #

Với gói Miễn phí, bạn sẽ có thể kiểm tra số điện thoại đã thuê và trình kết nối SIP ở chế độ demo và ở chế độ tích hợp trong không quá 30 ngày.