Menu thoại (IVR)

Phản hồi giọng nói tương tác  (IVR) là công nghệ cho phép Bitrix24 Telephony và CRM tương tác với khách hàng của bạn thông qua đầu vào bàn phím số. Hệ thống phát tin nhắn đã ghi, khách hàng của bạn quay một số nhất định và hệ thống tự động định tuyến cuộc gọi.

Khách hàng của bạn gọi cho bạn và nhận một số thông tin cơ bản từ tin nhắn thoại được ghi sẵn. Nếu họ cần thêm thông tin hoặc cần nói chuyện với nhân viên của bạn, họ chỉ cần làm theo hướng dẫn và quay số.

Tùy chọn Bitrix24 IVR #

  • Chuyển tiếp cuộc gọi của khách hàng tới nhà điều hành cụ thể hoặc tới nhóm xếp hàng
  • Chuyển tiếp cuộc gọi đến một số bên ngoài (bên ngoài hệ thống điện thoại Bitrix24)
  • Khách hàng có thể nhập số máy lẻ để liên hệ với một người cụ thể
  • Để lại tin nhắn thoại
  • Phát lại bản ghi menu thoại
  • Thoát menu thoại (cuộc gọi sẽ được xử lý theo cách được chỉ định trong cài đặt số điện thoại)
  • Chuyển đến một cấp độ khác của menu thoại

Định cấu hình IVR #

Quan trọng! Trước tiên, hãy nhớ định cấu hình Bitrix24 Telephony.

Nhấp vào Điện thoại> Kết nối> Định cấu hình điện thoại> Trình đơn thoại .

 ivr1.png

Tại đây, bạn có thể chỉnh sửa hoặc tạo menu thoại mới.

ivr2.png

Bạn có thể chọn giữa hai nguồn menu IVR : tệp âm thanh hoặc văn bản. Nếu bạn chọn thêm văn bản, rô-bốt sẽ nói với người gọi bất cứ khi nào họ liên lạc với bạn qua điện thoại (có thể định cấu hình ngôn ngữ, giọng nói, tốc độ và âm lượng ).

Nếu bạn quyết định tải lên tệp âm thanh, tệp phải ở định dạng mp3 mono và kích thước không được vượt quá 2 Mb .

Tùy chọn Thực hiện tác vụ nếu không có nút nào được nhấn cung cấp hai lựa chọn: thoát IVR hoặc lặp lại ghi menu giọng nói.

Các nút trên điện thoại phải được định cấu hình thành Nút tác vụ .

Menu lồng ghép IVR #

Bạn có thể tạo menu lồng ghép IVR bằng cách thêm nút tác vụ mới > +> Trình đơn mới .

ivr3.png

Bắt đầu + Tiêu chuẩn và CRM + người đăng ký gói có thể thêm tối đa hai cấp menu lồng nhau. Người đăng ký gói Professional có thể thêm số lượng không giới hạn các cấp của menu lồng nhau.

Nhóm hàng đợi #

Nếu bạn đã đặt chuyển tiếp cuộc gọi cho các nút hành động IVR của mình, thì bạn có thể định cấu hình nhóm hàng đợi bằng cách nhấp vào Cài đặt nhóm hàng đợi .

 ivr4.png

Hoặc nhấp vào Điện thoại> Kết nối> Định cấu hình điện thoại> Nhóm hàng đợi .

ivr5.png

Tại đây, bạn có thể chọn những người dùng Bitrix24 sẽ trả lời các cuộc gọi đến đến số này. Chỉ định phương thức phân phối cuộc gọi và số lần đổ chuông trước khi chuyển tiếp cuộc gọi đến người dùng tiếp theo trong hàng đợi.

Định cấu hình số #

Sau khi định cấu hình menu thoại, bạn cần định cấu hình một số trình đơn này sẽ được sử dụng.

Nhấp vào Điện thoại> Kết nối> Định cấu hình số > chọn một số/PBX.

ivr6.png

Trong phần Định tuyến cuộc gọi đến , bật tùy chọn Sử dụng menu thoại và chọn một giọng nói từ danh sách.

ivr7.png

Tùy chọn IVR có sẵn cho Bitrix24 Start +, Standard và CRM + (hai cấp) hoặc Chuyên nghiệp (không giới hạn cấp) chỉ người đăng ký gói .

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.