Ghi âm cuộc gọi (Record calls)

Bạn có thể lưu bản ghi âm của tất cả các cuộc gọi bằng cách kích hoạt tùy chọn tương ứng trong phần Cài đặt số .

Đọc thêm về cách định cấu hình số điện thoại trong bài viết – Cài đặt số .

Nhấp vào Điện thoại> Kết nối> Định cấu hình số> chọn số đã thuê, số được kết nối hoặc tổng đài.

recordcalls1.png

Kích hoạt tùy chọn Lưu bản ghi của tất cả các cuộc gọi trong tùy chọn Bản ghi và xếp hạng .

recordcalls2.png

Đảm bảo rằng việc sử dụng tùy chọn này không vi phạm chính sách của công ty hoặc luật của quốc gia bạn hoặc các quốc gia có luật mà công ty của bạn bắt buộc phải tuân theo.

Khi bạn đã bật tùy chọn Lưu bản ghi âm của tất cả các cuộc gọi , bạn sẽ thấy có thêm 2 tùy chọn nữa:

  1. Phát “cuộc gọi của bạn sẽ đã ghi âm “cảnh báo cuộc gọi đến .
  2. Ghi âm cuộc gọi – ngoài ghi âm cuộc gọi, bạn có một tùy chọn để nhận phiên âm cuộc gọi ở định dạng văn bản .
    Phiên âm cuộc gọi là dịch vụ tiện ích bổ sung trả phí . Tiền sẽ được ghi nợ từ tài khoản điện thoại của bạn sau mỗi cuộc gọi.

Nơi lưu trữ các cuộc gọi đã ghi âm #

Bạn có thể tìm thấy các bản ghi âm cuộc gọi trong Bitrix24. Drive> Công ty> Điện thoại – Cuộc gọi đã ghi .

recordcalls3.png

Quan trọng: Người đăng ký gói miễn phí và Project + của Bitrix24 có quyền truy cập vào 100 bản ghi cuộc gọi đầu tiên chỉ mỗi tháng (tháng theo lịch, vào đầu mỗi tháng bộ đếm bản ghi cuộc gọi được đặt lại về 0), Bắt đầu + người đăng ký – với 500 bản ghi cuộc gọi đầu tiên. Để có tùy chọn Điện thoại nâng cao và truy cập số lượng bản ghi cuộc gọi không giới hạn, vui lòng đăng ký gói CRM +, Tiêu chuẩn hoặc Chuyên nghiệp . Tìm hiểu thêm về các gói Bitrix24 tại đây – Định giá trên đám mây .