Định cấu hình chuyển tiếp cuộc gọi

Đôi khi nhân viên của bạn không thể trả lời cuộc gọi từ khách hàng làm những việc khác nhau (nhân viên đang nghỉ, có ngày nghỉ, vv). Định cấu hình chuyển tiếp cuộc gọi và không để mất những khách hàng như vậy!

Cách định cấu hình chuyển tiếp cuộc gọi #

Tùy chọn chuyển tiếp cuộc gọi nhỡ khả dụng cho Người đăng ký gói Start +, CRM +, Standard và Professional .

Bạn có thể định cấu hình chuyển tiếp cuộc gọi trong Cài đặt nhóm > Xử lý cuộc gọi nhỡ . Có hai cách để truy cập phần này:

 1. Khi bạn định cấu hình tùy chọn số điện thoại: Điện thoại > Kết nối > Định cấu hình số > chọn một số/PBX > nhấp vào Định tuyến cuộc gọi đến > Cài đặt nhóm hàng đợi .
 2. Hoặc bạn có thể định cấu hình nhóm hàng đợi trước rồi chọn nhóm này cho một số cụ thể: Điện thoại > Kết nối > Cài đặt điện thoại > Nhóm hàng đợi > Thêm nhóm hàng đợi hoặc Chỉnh sửa nhóm hàng đợi hiện có.

Tùy chọn chuyển tiếp cuộc gọi #

callwarding1.png

Có một số tùy chọn chuyển tiếp cuộc gọi trong Bitrix24:

 1. Chuyển tiếp cuộc gọi đến nhân viên – các cuộc gọi nhỡ sẽ được chuyển tiếp đến nhân viên cuối cùng trong hàng đợi.callwarding2.pngĐối với công việc chính xác của tùy chọn này, số điện thoại trong hồ sơ nhân viên cần phải ở định dạng số điện thoại quốc tế – mã quốc gia, mã vùng, số điện thoại. () và dấu cách không ảnh hưởng đến việc nhận dạng số điện thoại.
 2. Chuyển tiếp cuộc gọi đến được chỉ định số – các cuộc gọi nhỡ sẽ được chuyển tiếp đến số đã chỉ định.callwarding3.pngĐối với Công việc chính xác của tùy chọn này, số điện thoại cần được nhập ở định dạng số điện thoại quốc tế – mã quốc gia, mã vùng, số điện thoại. () và khoảng trắng không ảnh hưởng đến việc nhận dạng số điện thoại.
 3. Chuyển tiếp đến một hàng đợi khác nhóm – cuộc gọi nhỡ sẽ được chuyển tiếp đến một nhóm hàng đợi khác.callwarding4.png
 4. Chờ người điều hành khả dụng – gọi “di chuyển trong vòng kết nối” bên trong hàng đợi cho đến khi bất kỳ nhân viên nào từ nhóm hàng đợi này trả lời nó.Nếu tất cả các nhà điều hành đều bận:
  • khách hàng của bạn nghe thấy giai điệu Nhạc chờ có thể thay đổi trong cài đặt số điện thoại
  • khi bất kỳ nhà điều hành nào sẵn sàng trả lời cuộc gọi , cuộc gọi này được chuyển tiếp đến nhà điều hành này
  • nếu có nhiều cuộc gọi, chúng sẽ được xử lý theo thứ tự nhận được
  Nếu bạn chọn Chờ nhà điều hành khả dụng tùy chọn xử lý cuộc gọi nhỡ và loại phân phối cuộc gọi cho mọi người , cuộc gọi chưa trả lời sẽ kết thúc và được thêm vào thống kê dưới dạng cuộc gọi nhỡ.

Chuyển tiếp cuộc gọi thủ công #

Trong Bitrix24, bạn có thể chuyển cuộc gọi mà bạn đã nhận được cho người dùng khác. Điều này có thể được thực hiện trực tiếp trong cửa sổ cuộc gọi.

Có hai tùy chọn khả dụng:

 • Nếu bạn nhấp vào nút chuyển cuộc gọi > chọn một nhân viên mà bạn muốn chuyển hướng cuộc gọi đến > nhấp vào Chuyển hướng mà không cần đợi nhân viên trả lời cuộc gọi, cuộc trò chuyện của bạn với khách hàng sẽ tự động kết thúc và khách hàng này sẽ cần đợi nhân viên đã chọn trả lời cuộc gọi.Nếu nhân viên kia không trả lời cuộc gọi được chuyển hướng, cuộc gọi này sẽ kết thúc.
 • Nếu bạn nhấp vào nút chuyển cuộc gọi > chọn một nhân viên mà bạn muốn chuyển hướng cuộc gọi đến > đợi nhân viên này trả lời cuộc gọi, bạn có thể nói chuyện với nhân viên này trước khi chuyển hướng cuộc gọi này. Khách hàng nghe giai điệu Nhạc chờ trong khi bạn đang nói chuyện với nhân viên khác. Sau đó, bạn có thể nhấp vào Chuyển hướng và đồng nghiệp của bạn sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện với khách hàng.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.