Cài đặt điện thoại (Telephony Settings)

Cài đặt điện thoại chung nằm trong Điện thoại> Định cấu hình điện thoại> Cài đặt điện thoại .

telephonysettings1.png

Theo mặc định, chỉ Quản trị viên Bitrix24 có thể cấu hình điện thoại. Nếu bạn muốn những người dùng khác có quyền truy cập vào phần cấu hình điện thoại, bạn có thể định cấu hình Quyền truy cập điện thoại Bitrix24 .

Định cấu hình số điện thoại mặc định #

Tại đây, bạn cần chỉ định số điện thoại mặc định của mình cho các cuộc gọi đi. Đối tác của bạn sẽ thấy số này khi bạn gọi cho họ bằng Bitrix24.

Theo mặc định, tất cả người dùng điện thoại sẽ sử dụng số này. Tuy nhiên, bạn có thể chỉ định các số điện thoại khác nhau cho các nhân viên khác nhau trong phần Người dùng điện thoại .

Số điện thoại chính có thể ‘không được sử dụng làm số mặc định cho các cuộc gọi đi. Đọc thêm trong bài viết – Chính số gọi đi không áp dụng cho các cuộc gọi đi .

telehonysettings2.png

Số điện thoại dự phòng #

Chỉ định số mà cuộc gọi sẽ được chuyển hướng nếu tài khoản Bitrix24 của bạn không khả dụng vì bất kỳ lý do gì. Ngoài ra, bạn cần chọn tùy chọn kết nối điện thoại mà tùy chọn chuyển tiếp cuộc gọi này sẽ được sử dụng.

Khi một cuộc gọi được chuyển hướng đến số điện thoại dự phòng, bạn sẽ bị tính phí theo bảng giá cuộc gọi đi cho tùy chọn kết nối điện thoại đã chọn.

Sử dụng số điện thoại không được kết nối với Bitrix24 của bạn làm số điện thoại dự phòng.

telehonysettings3.png

Định cấu hình giao diện cuộc gọi #

Chọn cách hiển thị các cuộc gọi điện thoại trong Bitrix24 Messenger.

Bạn có thể chọn Tạo cuộc trò chuyện riêng cho từng cuộc gọi Tạo cuộc trò chuyện duy nhất cho tất cả cuộc gọi hoặc Không hiển thị cuộc gọi điện thoại trong Messenger .

telehonysettings4.png

Tích hợp CRM #

Đặt thời điểm bắt đầu quy trình tạo khách hàng tiềm năng mới – khi nhận hoặc kết thúc cuộc gọi. Nếu bạn chọn tùy chọn khi nhận cuộc gọi , người chịu trách nhiệm sẽ là người trả lời cuộc gọi. Nếu bạn chọn tùy chọn khi kết thúc cuộc gọi , người chịu trách nhiệm sẽ là người cuối cùng nói chuyện với khách hàng.

telehonysettings5.png

Mã quay số #

Định cấu hình mã Chặn cuộc gọi bên trong nhóm hàng đợi . Nhập mã cho phép bạn chặn một cuộc gọi chưa được trả lời hiện đang được chuyển đến một người dùng điện thoại khác. Xin lưu ý rằng người dùng không thể chặn cuộc gọi bên ngoài nhóm hàng đợi của họ.

telehonysettings6.png

Đọc thêm về tùy chọn chặn cuộc gọi trong bài viết – Chặn cuộc gọi .

Tự động nạp tiền (Auto top-up) #

Theo mặc định, tùy chọn này được bật. Bitrix24 sẽ tự động nạp tiền vào số dư Tín dụng điện thoại nếu nó giảm xuống dưới ngưỡng $ 3,00 (3,00 €) hoặc thấp hơn số tiền cần thiết để gia hạn dịch vụ cho thuê số điện thoại. Bạn có thể tắt tùy chọn này trong phần này.

autotopup1.png

Đọc thêm trong bài viết – Tự động Gia hạn & Nạp tiền Số dư .

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.