Tạo bài đăng và tác vụ (create task) trong dòng hoạt động từ email

Nếu bạn cần khách hàng hoặc người dùng extranet của mình tạo các bài đăng hoặc nhiệm vụ trong dòng hoạt động, họ có thể làm điều đó bằng cách gửi email đến một địa chỉ email đặc biệt.

Tạo tác vụ từ email #

Mở trang hồ sơ của bạn> nhấp vào Bảo mật .

taskactivemail1.jpg

Nhấp vào Địa chỉ chuyển tiếp và sao chép địa chỉ được chỉ định trong trường Để tạo tác vụ .

taskactivemail2.jpg

Bạn có thể sử dụng địa chỉ này để gửi email tác vụ cho chính mình hoặc chia sẻ nó với đồng nghiệp, đối tác hoặc khách hàng của bạn để đặt tác vụ cho bạn. Chỉ cần chuyển tiếp hoặc gửi một email mới đến địa chỉ này với tên tác vụ là chủ đề email và mô tả tác vụ dưới dạng nội dung thư. Đính kèm tệp vào email và chúng sẽ được thêm dưới dạng tệp đính kèm cho các tác vụ Bitrix24 của bạn.

tasksactivitystreamemail2.png

Tệp đính kèm không được vượt quá 25Mb.

Tác vụ mới được tạo cho bạn từ email sẽ trông giống như bất kỳ biểu mẫu tác vụ Bitrix24 nào khác, có thể được chỉnh sửa bất kỳ lúc nào – ví dụ: bạn sẽ có thể chỉ định nó cho một người dùng khác, thêm người tham gia hoặc người quan sát, đặt thời hạn, v.v. Bằng cách mặc định, người chịu trách nhiệm và người tạo tác vụ là người gửi thông điệp email đến.

tasksactivitystreamemail3.png

Tạo bài đăng  từ email #

Mở trang hồ sơ của bạn> nhấp vào Bảo mật

taskactivemail1.jpg

Nhấp vào Địa chỉ chuyển tiếp và sao chép địa chỉ được chỉ định trong trường Để tạo bài đăng dòng hoạt động .

taskactivemail3.jpg

Gửi email đến địa chỉ này, chỉ định tiêu đề bài đăng làm chủ đề email và chính bài đăng làm nội dung thư. Đính kèm tệp vào email và chúng sẽ được thêm dưới dạng tệp đính kèm vào bài đăng Dòng hoạt động.

tasksactivitystreamemail5.png

Tệp đính kèm không được vượt quá 25Mb.

Có rất nhiều trường hợp khi điều này có thể hữu ích, chẳng hạn như một email quan trọng từ khách hàng của bạn cần được chú ý ngay lập tức hoặc một tin nhắn từ đồng nghiệp hiện chỉ có quyền truy cập vào email.

Theo mặc định, bài đăng trong dòng hoạt động được tạo bằng cách chuyển tiếp email sẽ được gửi từ bạn đến chính bạn. Nếu bạn muốn lôi kéo người khác tham gia vào cuộc trò chuyện, bạn cần nhấp vào Thêm> Thêm người nhận .

tasksactivitystreamemail6.png

Quan trọng! Nếu bạn sử dụng phiên bản Bitrix24 On-Premise (hoặc gói Bitrix24 Cloud Professional với tùy chọn Tên miền riêng ), bạn cần có tài khoản Bitrix24 của mình có thể truy cập được từ Internet để có thể tạo bài đăng Dòng hoạt động bằng cách gửi email. Ngoài ra, hãy đảm bảo thêm bản ghi MX của máy chủ thư mail-001.bitrix24.comBitrix24 vào miền tài khoản Bitrix24 của bạn. Để làm điều đó, hãy liên hệ với quản trị viên miền của bạn. Các gói Bitrix24 Cloud khác, người dùng không cần phải làm điều đó.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.